LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

SINH LỚP 12  ĐÔ THỊ LINH ĐÀM GIÁ 250K  2B./TUẦN

1-TOÁN  LỚP 9 NGUYỄN CAO LÒ ĐÚC     GIÁ 300K    2B/TUẦN 

2- TOÁN  LỚP  5 NGUYỄN VĂN CỪ    GIÁ 100K   2B/TUẦN 

3-  TOÁN  LỚP  5 ĐẠI LA   GIÁ 200K    2B/TUẦN   

4-TOÁN     LỚP  8 KIM NGƯU    GIÁ SV 100  3B/TUẦN

5- TOÁN   LỚP 9 THANH XUÂN BẮC   GIÁ 200K  2B/TUẦN

6-TOÁN LỚP  6 TRẦN DUY HƯNG  GIÁ 200K  2B/TUẦN

8-TOÁN   LỚP 5 MINH KHAI - HAI BÀ TRƯNG    GIÁ 200K  2B/TUẦN  

9-  HOÁ + LÝ  LỚP 9 THUỴ KHUÊ     GIÁ   100K  2B/TUẦN

10-TOÁN  LỚP 7 NGUYỄN TRÃI    GIÁ 100K  2B/TUẦN  

11-TOÁN   LỚP 11 NGUYỄN VĂN CỪ    GIÁ 120K B/TUẦN

12- TOÁN LỚP 6 VĂN QUÁN  GIÁ  100K  2B/TUẦN

13-LÝ   LỚP 11   ĐƯỜNG LÁNG  GIÁ 100K 2B/TUẦN  

14-  TOÁN LỚP  7 VĂN QUÁN   GIÁ 100K   2B/TUẦN

15-  TOÁN     LỚP 7 KIM NGƯU    GIÁ 150K  2B/TUẦN    

16- TOÀN    LỚP 11 TRẦN QUANG KHẢI    GIÁ 100K   2B/TUẦN   

17-LÝ   LỚP  11 TRẦN QUỐC TOẢN   GIÁ 150K  2B/TUẦN

18-HOÁ   LỚP 11 ĐÌNH THÔN MỸ ĐÌNH     GIÁ  200K  2B/TUẦN 

19- LÝ   LỚP 8 CẦU GIẤY    GIÁ 100K  2B/TUẦN

20-TOÁN   LỚP 6 PHÙNG KHOANG    GIÁ 100K  2/TUẦN

21-TOÁN  LỚP 4 HỌC VIÊN TÀI CHÍNH   200K 2B/TUÂN  Y/C CÔ GIÁO 

22-LÝ   LỚP 12 GIẢI PHÓNG   GIÁ 250K 2B/TUẦN 

23-HOÁ   LỚP 12 NGUYỄN TRÃI HÀ ĐÔNG   GIÁ 250K 2B/TUẦN 

24-TOÁN  LỚP 12 THÁI HÀ   GIÁ 250K 2B/TUẦN 

25-TOÁN LỚP 7 THANH NHÀN GIÁ 100K  2B/TUẦN 

26-TOÁN LỚP 11 LÊN 12 BẾN XE MỸ ĐÌNH GIÁ 200K  2B/TUAN

27.TOÁN LỚP 8 ĐẠI CỒ VIỆT  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

28.TOÁN LỚP 8 HỒ TÙNG MẬU GIÁ 100K  2B/TUẦN 

29- TOÁN LỚP 7 KIM MÃ GIÁ 100K  2B/TUẦN 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

1-TIẾNG ANH LỚP 7 CÁT LINH     GIÁ 100K 2B/TUẦN  

2-TIẾNG ANH LỚP 8 AN DƯƠNG   GIÁ 100K 2B/TUẦN

3-TIẾNG ANH LỚP  2 QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG   GIÁ 100K  2B/TUẦN  

4-TIẾNG ANH LỚP 7 VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG    GIÁ 150K 2B/TUẦN

5- TIẾNG ANH LỚP 6 CẦU GIẤY     GIÁ 100K  3B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 6 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG    GIÁ 100K  2B/TUÂN 

7-TIẾNG ANH LỚP 9 QUỲNH MAI    GIÁ 100K 2B/TUẦN

8-TIẾNG ANH LỚP  8 NGỌC THUỴ GIÁ 120K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP 6 KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 2    GIÁ 200K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 1 TIẾN THỊNH MÊ LINH  GIÁ 100K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP 9 QUAN HOA CẦU GIẤY     GIÁ 200K 3B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 12 MINH KHAI   GIÁ 250K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 10 MAI LĨNH HÀ ĐÔNG   GIÁ 120K 2B/TUẦN 

14 -TIẾNG ANH  LỚP 11 NGHI TÀM ÂU CƠ     GIÁ 120K   2B/TUẦN 

15-TIẾNG ANH  LỚP  7 BỒ ĐỀ LONG BIÊN  GIÁ 120K 2B/TUẦN 

16-TIẾNG ANH LỚP 11 GIẢI PHÓNG   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

17-TIẾNG ANH LỚP 9 KIM Mà   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

18-TIẾNG ANH LỚP 8 LÊ DUẨN     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

19-TIẾNG ANH LỚP 10 HỒ TÙNG MẬU   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

VĂN

1- VĂN LỚP 9 VĂN ĐIỂN   GIÁ 200K  2B/TUẦN 

2-VĂN LỚP 6 LÒ ĐÚC GIÁ   100K  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP 7 ĐẠI CỒ VIỆT  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

4-VĂN LỚP 7 MINH KHAI  GIÁ 100K   2B/TUẦN

5- VĂN LỚP 12 HOÀN KIẾM     200K  2B/TUẦN

6- VĂN LỚP 6 TRẦN DUY HƯNG  GIÁ 200K  2B/TUẦN

7- VĂN LỚP 9 PHÙNG KHOANG    GIÁ 200K   3B/TUẦN

8-VĂN LỚP 9 MỸ ĐÌNH   GIÁ 150K  2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 10 HÀ ĐÔNG -QUANG TRUNG  GIÁ 200K  3B/TUẦN 

10-VĂN LỚP 8 HÔ TUNG MÂU   GIÁ 100K  2B/TUẦN

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 3  TOÁN +TV  TRƯỜNG CHINH  GIÁ 100K    2B/TUẦN

2-LỚP 1 TOÁN +TV NGÃ TƯ SỞ     GIÁ 100K 3B/TUẦN  

3-LỚP 1 TOÁN+TV  PHỐ HUẾ  GIÁ 100K 2B/TUẦN

4-LỚP 5 TOÁN  +TV MINH KHAI - HBT   GIÁ   100K  2B/TUẦN 

5-LỚP 4 TOÁN +TV  GIẢI PHÓNG  GIÁ 200K  2B/TUẦN

6- LỚP 3  TOÁN+TV BẠCH MAI GIÁ 100K  2B/TUẦN   

7-LỚP 3   TOÁN +TV  LÊ DUẨN  90K   2B/TUẦN 

8-LỚP 2 TOÁN +TV  CẦU GIẤY  GIÁ 100K  2B/TUẦN

9-LỚP 1 TOÁN +TV QUANG TRUNG - HÀ ĐÔNG   GIÁ 200K  2B/TUẦN   KÈM NGÔN GŨ CHỦ YẾU 

10-LỚP 3 TOÁN+TV  NGUYỄN TRÃI  GIÁ 200K 2B/TUẦN

11- LỚP  1 TOÁN +TV ĐỊNH CÔNG    GIÁ 90K  3B/TUẦN

12-  LỚP 3 TOÁN +TV  TRƯƠNG ĐỊNH   GIÁ 90K 2B/TUẦN

13- LỚP 1  TOÁN+TV HÀNG NÓN GIÁ 150K 3B/TUẦN 

14-LỚP 4 TOÁN +TV HÀNG BÔNG     200K  2B/TUẦN

15-LỚP 1 TOÁN +TV ĐẠI THANH HÀ ĐÔNG    GIÁ 100K   2B/TUẦN 

16-LỚP 5 TOÁN +T.V MỸ ĐÌNH 2 GIÁ 170K  3B/TUẦN   

17-LỚP 2 TOÁN +TV   LÝ THƯỜNG KIỆT HOÀN KIẾM GIÁ 120K 2B/TUẦN 

18-LỚP 4 TOÁN +TV  XUÂN ĐỈNH    GIÁ 200K   2B/TUẦN 

19 - LỚP 3 TOÁN+TV ĐÊ LA THÀNH     GIÁ 90K    3B/TUẦN 

20- LỚP 3 TOÁN +TV  KHÂM THIÊN  GIÁ 100K   2B/TUẦN

21-LỚP 2 TOÁN +TV  HỒ TÙNG MẬU   GIÁ 100K 3B/TUÂN

22-LỚP 4 TOÁN +TV  KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 2  GIÁ 200K  2B/TUẦN

23-LỚP 2 TOÁN +TV   LÊ THANH NGHỊ BK   GIÁ 100K  3B/TUẦN

24-LỚP 2 TOÁN +TV   NGUYỄN KHÁNH TOÀN   GIÁ 100K  3B/TUẦN

 
 

*LỚP BÊN ĐÔNG ANH ,GIA LÂM,SÓC SƠN TÂY BA VÌ... VÙNG CẬN TRUNG TÂM 

1-LỚP 2 TOÁN+TV NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 90K 2B/TUẦN

2-LỚP 3 TOÁN +TV   NGUYỄN VĂN CỪ GIÁ 100K 2B/TUẦN

3-LỚP 1 TOÁN+TV NGUYỄN VĂN CỪ GIÁ 150K 2B/TUẦN

4-LỚP 1  TOÁN + TV VIM COM LONG BIÊN GIÁ 100K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH LỚP 4 NGUYỄN SƠN  GIÁ 200K 2B/TUẦN

6- LỚP 3 TOÁN +TV KIM CHUNG ĐÔNG ANH GIÁ 100K 2B/TUẦN

7-TIẾNG ANH LỚP 8 NGUYỄN SƠN GIA LÂM GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
8-TOÁN 7 YÊN VIÊN GIA LÂM  GIÁ 100K  2B/TUẦN
 
9-TIẾNG ANH LỚP 6 BỒ ĐỀ  LONG BIÊN  GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
10-TIẾNG ANH LỚP 12 NGUYỄN SƠN  GIÁ 250K 2B/TUẦN
 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP LINH ĐÀM   SV GIÁ 200K     2B/TUẦN

2-TIẾNG ĐỨC  LỚP 8 TÔN ĐỨC THẮNG   GIÁ 200K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐAN PHƯƠNG GIÁ 250K 2B/TUẦN

4-TIẾNG HÀN  GIAO TIẾP ĐẶNG XÁ GIA LÂM GIÁ 200K 2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẦU GIẤY   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

6-TIẾNG ANH GIAO TIẾP KIM Mà GIÁ 200K 2B/TUẦN 

7-TIẾNG ANH PHÁP LỚP 3 HÀNG BÀI GIÁ 200K 2B/TUẦN  

8-TIẾNG PHÁP LỚP  5 LÊ DUẨN  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

1 -TIN HỌC LỚP 3 + LỚP 5 TRƯƠNG ĐỊNH  GIÁ 150K 2B/TUẦN   

2- ĐÀN PIANO LỚP 3 MINH KHAI GIÁ 200K  2B/TUẦN

3-ĐÀN  PIANO   LỚP 1 THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN AN KHÁNH  GIÁ 200K  2B/TUẦN

4-ĐÀN PIANO LỚP 1 LỚP 6 NGUYỄN TRÃI GIÁ  200K  2B/TUẦN

5-VẼ LỚP 4 AN NINH GIÁ 200K  2B/TUÂN

6- OCGAN  LỚP 1 BỜ HỒ GIÁ 150K 2B/TUẦN

 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB :  Cô 
:HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0937 508 586 - 09765.3.6789

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp 

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội