LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

 

1-TOÁN LỚP 11 PHỐ HUẾ   200K 2B/TUẦN 

2- LÝ   LỚP 11 PHỐ HUẾ     GIÁ 200K   2B/TUẦN 

3-  HOÁ   LỚP 10 TRẦN PHÚ HK  GIÁ 120K    2B/TUẦN   

4- TOÁN     LỚP  6 KHÂM THIÊN   GIÁ 200  2B/TUẦN

5- TOÁN   LỚP 7 VIỆT HƯNG LB    GIÁ 100K  2B/TUẦN

6-LÝ  LỚP 10 CẦU GIẤY   GIÁ 100K  2B/TUẦN

8-LÝ    LỚP 11 ĐỘI CẤN GIÁ 100K  2B/TUẦN  

9-  TOÁN   LỚP 5 HOÀNG QUỐC VIỆT  GIÁ   100K  3B/TUẦN

10-TOÁN LỚP 6 NGHĨA TÂN CẦU GIẤY GIÁ 100K  2B/TUẦN  

11-TOÁN   LỚP 9 BẠCH  MAI   GIÁ  200K  2B/TUẦN

12- HOÁ   LỚP 12 NHỔN - ĐH CN GIÁ 250K  2B/TUẦN

13-TOÁN    LỚP 10 TAM CHINH  GIÁ 200K 2B/TUẦN  

14-  TOÁN LỚP 7 VIỆN 103  GIÁ   150K   2B/TUẦN SV NGHỆ AN MỚI NHẬN 

15-  TOÁN     LỚP 10 ĐƯỜNG LÁNG     GIÁ 150K  2B/TUẦN    

16- TOÀN    LỚP 6 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG      GIÁ 100K   2B/TUẦN   

17-TOÁN    LỚP  10 MINH KHAI     GIÁ 100K  2B/TUẦN

18-TOÁN  LỚP  10 KIM Mà   GIÁ  100K  2B/TUẦN 

19- TOÁN LỚP 7 CẦU ĐƯỚNG GIA LÂM     GIÁ 100K  2B/TUẦN

20-TOÁN   LỚP 10 SÀI ĐỒNG GIA LÂM    GIÁ 100K  2/TUẦN

21-HOÁ LỚP 10 SÀI ĐỒNG GL  100K 2B/TUÂN  

22-TOÁN    LỚP  8 ĐẦM TRẤU BẾN XE LƯƠNG YÊN GIÁ 100K 2B/TUẦN 

23-TOÁN   LỚP 9 TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH     GIÁ 200K 2B/TUẦN 

24-LÝ   LỚP 7 KHƯƠNG TRUNG  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

25-TOÁN LỚP 10 TRUNG KÍNH   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

26-TOÁN LỚP 8 CHỢ BƯỞI   GIÁ 100K  2B/TUAN

27.TOÁN LỚP 11 TRẦN NHẬT DUẬT    GIÁ 200K  2B/TUẦN 

28.TOÁN  LỚP  LỚP 6 XUÂN THUỶ CẦU GIẤY 100K  2B/TUẦN 

29- TOÁN LỚP  9 HÀNG ĐẬU  GIÁ 200K  2B/TUẦN 

 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

1-TIẾNG ANH LỚP 12 ĐÊ LA THÀNH GIÁ SV 150K  GIÁ GV 200K 2B/TUẦN   

2-TIẾNG ANH LỚP 8 THÁI THỊNH    GIÁ 100K 2B/TUẦN 

3-TIẾNG ANH LỚP 7 TRUNG KÍNH     GIÁ 100K  2B/TUẦN  

4-TIẾNG ANH LỚP 3 HỒNG HÀ GIÁ 100K 2B/TUẦN

5- TIẾNG ANH LỚP 9 HỒNG HÀ    GIÁ 200K  3B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 5 TẠ QUANG BỬU    GIÁ SV  100K GIÁ GV 200K  2B/TUÂN  

7-TIẾNG ANH LỚP 10 CHÂN CẦU VĨNH TUY     GIÁ 150K 2B/TUẦN

8-TIẾNG ANH LỚP 4 CIPUTRA GIÁ 100K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP 6 LĨNH NAM   GIÁ 100K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 9 TRẦN KHÁT CHÂN    GIÁ 100K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP 6 CỔ NHẾU    GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 6 CẦU GIẤY     GIÁ 200K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 4 HOÀNG HOA THÁM   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

14 -TIẾNG ANH  6 TÂN MAI GIÁP BÁT     GIÁ 100K  2B/TUẦN 

15-TIẾNG ANH  LỚP  6 BÁCH KHOA    GIÁ 120K 2B/TUẦN 

16-TIẾNG ANH LỚP 9 KHƯƠNG ĐÌNH THANH XUÂN    GIÁ 200K  2B/TUẦN 

17-TIẾNG ANH LỚP 7 THÁI HÀ    GIÁ 100K  2B/TUẦN 

18-TIẾNG ANH LỚP 5 YÊN HOÀ CẦU GIẤY  GIÁ 100K  3B/TUẦN 

19-TIẾNG ANH LỚP 6 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG    GIÁ 100K  2B/TUẦN 

20-TIẾNG ANH LỚP 7 NGUYỄN TRÃI    GIÁ 120K  2B/TUẦN 

21-TIẾNG ANH LỚP 10   ĐÊ LA THÀNH   GIÁ 250K  2B/TUẦN 

22-TIẾNG ANH LỚP 9 QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

23-TIẾNG ANH LỚP 9 NHỔN   GIÁ 200K  2B/TUẦN 

24-TIẾNG ANH LỚP 8  NGUYỄN TRÃI ĐH HÀ NỘI GIÁ 250K  2B/TUẦN 
 
24- TIẾNG ANH LỚP 6 NGHĨA TÂN CẦU GIẤY GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
25-TIẾNG ANH LỚP 9LINH ĐÀM GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
26- TIẾNG ANH LỚP 6 HỒNG HÀ GIÁ 120K 2B/TUẦN 
 
27-TIẾNG ANH LỚP 8 ĐỨC GIANG GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
28-TIẾNG ANH LỚP 11 HỒ TÙNG MẬU GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
29-TIẾNG ANH LỚP 4 ĐÊ LA THÀNH  GIÁ 250K 2B/TUẦN 

30-TIẾNG ANH LỚP 9 KHƯƠNG ĐÌNH GIÁ 200K  2B/TUẦN 

31-TIẾNG ANH LỚP 10 KIM GIANG GIÁ 200K 2B/TUẦN  

 

 

VĂN

1- VĂN LỚP 6 ÂU CƠ     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

2-VĂN LỚP 6 HÀNG Mà  GIÁ   200K  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP 6 TRẦN ĐĂNG NINH  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

4-VĂN LỚP 6 KEANGNAM  GIÁ 200K   2B/TUẦN

5- VĂN LỚP 7 TÔN ĐỨC THẮNG      120K  2B/TUẦN

6- VĂN LỚP BẠCH ĐẰNG    GIÁ 120K  2B/TUẦN

7- VĂN LỚP 6 TRUNG KÍNH    GIÁ SV 100K   GIÁ GV 200K  2B/TUẦN

8-VĂN LỚP 12 GIÁP BÁT    GIÁ 200K  2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 9 NGỌC THUỴ   GIÁ 200K  3B/TUẦN 

10-VĂN LỚP 9 ĐÊ LA THÀNH   250K 2B/TUẦN 

11-VĂ LỚP 9 VĂN QUÁN HĐ  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

12-VĂN LỚP 10 VƯƠNG THỪA VŨ   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

13-VĂN LỚP 6 HỒ THỦ LỆ  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

14- VĂN LỚP 6 CẦU GIẤY  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 3  TOÁN  +LUYỆN CHỮ   BẠCH MAI   GIÁ 100K    2B/TUẦN

2-LỚP 4 TOÁN +TV KIM Mà     GIÁ 100K 3B/TUẦN  

3-LỚP 1 TIẾNG VIỆT   KHÂM THIÊN    GIÁ 200K 2B/TUẦN

4-LỚP 3 TOÁN  +TV THANH XUÂN     GIÁ   200K  3B/TUẦN 

5-LỚP 3 TOÁN +TV  ĐẶNG TRẦN CÔN TX    GIÁ 200K  2B/TUẦN

6- LỚP 5  TOÁN+TVKIM GIANG    GIÁ 100K  2B/TUẦN   

7-LỚP 1    TOÁN +TV THUỴ KHUÊ   100K   2B/TUẦN 

8-LỚP 1 TOÁN +TV NGUYỄN KHÁNH TOÀN   GIÁ 100K  3B/TUẦN

9-LỚP 5 TOÁN +TV XUÂN ĐỈNH    GIÁ 200K  2B/TUẦN   

10-LỚP 1 TIẾNG VIỆT   CẦU GIẤY     GIÁ 100K 2B/TUẦN

11- LỚP  1 TOÁN +TV BẾN XE MỸ ĐÌNH     GIÁ 100K  2B/TUẦN

12-  LỚP 1 TOÁN +TV  ĐỘI CẤN  GIÁ 80K B/TUẦN

13- LỚP 4  TOÁN+TV ĐỊNH CÔNG  GIÁ 150K 2B/TUẦN 

14-LỚP 1 LUYỆN CHỮ CÁT LINH   150K  2B/TUẦN

15-LỚP 1 TOÁN +TV VIỆT HƯNG GIA LÂM    GIÁ 150K   2B/TUẦN 

16-LỚP 4 TOÁN +T.V  HỒ ĐẮC DI GIÁ 100K  2B/TUẦN 

17-LỚP 2 TOÁN +TV TRẦN KHÁT CHÂN  GIÁ 90K 4B/TUẦN 

18-LỚP 1 TOÁN +TV TÂN MAI   GIÁ 120K   2B/TUẦN 

19 - LỚP 4 TOÁN+TV KIM Mà     GIÁ 150K    3B/TUẦN 

20- LỚP 3 TOÁN +TV  TRẦN HƯNG ĐẠO   GIÁ 150K   2B/TUẦN

21-LỚP 2 TOÁN +TV  XUÂN ĐỈNH    GIÁ 100K 3B/TUÂN

22-LỚP 4 TOÁN +TV  KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 2  GIÁ 200K  2B/TUẦN

23-LỚP 2 TOÁN +TV   ĐƯỜNG LÁNG    GIÁ 100K  3B/TUẦN

24-LỚP 2 TOÁN +TV   LẠC LONG QUÂN   GIÁ 100K  3B/TUẦN

 

 

*LỚP BÊN ĐÔNG ANH ,GIA LÂM,SÓC SƠN TÂY BA VÌ... VÙNG CẬN TRUNG TÂM 

1-TOÁN LỚP 8 NGỌC THUỴ LONG BIÊN    GIÁ 100K 2B/TUẦN

2-LÝ LỚP 11 NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ  200K 2B/TUẦN

3-LỚP 4 TOÁN+T V THẠCH BÀN   GIÁ 100K 2B/TUẦN

4-LỚP 5  TOÁN + TV LONG BIÊN - KĐT VIỆT HƯNG  GIÁ 100K 2B/TUẦN

5-LỚP 5  TOÁN +TV THẠCH BÀN   GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
6-TIẾNG ANH LỚP 8  ĐỨC GIANG LONG BIÊN   GIÁ  200K 2B/TUẦN
 
7-LỚP 1 TOÁN +TV NGỌC LÂM   GIÁ 100K  2B/TUÂN
 
8-TIẾNG ANH  LỚP 5 TÂN THUỴ  GIÁ 120K 2B/TUẦN
 
9-TIẾNG ANH LỚP 5 ĐỨC GIANG  GIÁ 100K    2B/TUẦN
 
10-LỚP 1 TOÁN + TV TRÂU QUỲ GIA LÂM GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
11- LỚP 4 TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 100K 2B/TUẦN  
 
12-LỚP 4 TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 200K 2B/TUẦN  
 
13-VĂN  LỚP 4 ECOPAST  BÁT TRÀNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
14 LỚP 1 TOÁN +TV NGỌC LÂM  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG  ANH GIAO TIẾP ÂU CƠ    GIÁ 250K  2B/TUẦN  SINH VIÊN ĐANG HỌC CAO ĐẲNG 

2-TIẾNG ANH GIAO TIẾP MỸ ĐÌNH     GIÁ 150K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH GIAO TIẾP KĐT PHÁP VÂN  GIÁ 150K 2B/TUẦN

4-TIẾNG PHÁP LỚP 9 LẠC LONG QUÂN   GIÁ 250K 2B/TUẦN

5-TIẾNG NHẬT LỚP 6 NGUYỄN THÁI HỌC    GIÁ 150K 2B/TUẦN 

6-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIMECITY MINH KHAI   GIÁ 250K 2B/TUẦN  DẠY CƠ BẢN 

7-TIẾNG ANH NHẬT  LỚP 6 CẦU GIẤY  GIÁ 250K 2B/TUẦN  

8-TIẾNG  NHẬT LỚP 8 TRẦN CUNG  GIÁ 150K 2B/TUẦN 

9-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH GIÁ 150K GV   

10-TIẾNG NHẬT LỚP 4 LỚP 5  LÝ NAM ĐẾ  GIÁ 200K  1B/TUẦN 

11-TIẾNG ĐỨC VIỆN 108 HK  CHƯA BIẾT GÌ GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG NGA LỚP 9 KHƯƠNG TRUNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

1 -TIN HỌC LỚP 8 NGUYỄN CHÍ THANH   GIÁ 120K 2B/TUẦN   

2- ĐÀN PIANO MỸ ĐÌNH  GIÁ 150K  2B/TUẦN

3-ĐÀN  PIANO  PIANO TÂY HỒ  GIÁ 150K  2B/TUẦN

4-ĐÀN OCGAN 2 BÉ THỊ TRẤN ĐÔNG ANH  GIÁ  200K  2B/TUẦN

5-VẼ LỚP 7 HOÀN CẦU  GIÁ 250K  1B/TUÂN

6- OCGAN  LỚP 1 BỜ HỒ GIÁ 150K 2B/TUẦN

 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB :  Cô :HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0937 508 586 - 09765.3.6789

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội