LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

SINH LỚP 12 VIỆT HƯNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

1-TOÁN LỚP 6 QUAN HOA CẦU GIẤY   200K 2B/TUẦN 

2- LÝ   LỚP 10 MỸ ĐÌNH      GIÁ 200K   3B/TUẦN 

3-  HOÁ   LỚP  10 LÊ ĐỨC THỌ  GIÁ 100K    2B/TUẦN   

4- TOÁN     LỚP  11 ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG    GIÁ 100  2B/TUẦN

5- TOÁN   LỚP 12 NGỌC HỒI  GIÁ 250K  2B/TUẦN

6-TOÁN LỚP 7 NGUYỄN XIỂN   GIÁ 200K  2B/TUẦN

8-TOÁN   LỚP 9 LÊ ĐẠI HÀNH    GIÁ 100K  2B/TUẦN  

9-  HOÁ + TOÁN   LỚP 8 NGỌC LÂM   GIÁ   100K  2B/TUẦN

10-HOÁ   LỚP 11 TRẦN DUY HƯNG    GIÁ 100K  2B/TUẦN  

11-TOÁN   LỚP 6 LINH ĐÀM    GIÁ  100K  2B/TUẦN

12- TOÁN   LỚP 6 LƯƠNG YÊN    GIÁ  SV 120K GIÁ GV 200K  2B/TUẦN

13-TOÁN    LỚP 9 VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG  GIÁ 200K 2B/TUẦN  

14-  TOÁN LỚP  12 VIỆN 103 HÀ ĐÔNG GIÁ SV  120K   2B/TUẦN

15-  HOÁ    LỚP 9 KHU ĐT DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG     GIÁ 200K  2B/TUẦN    

16- TOÀN    LỚP 12 GIẢI PHÓNG      GIÁ 250K   2B/TUẦN   

17-TOÁN    LỚP  8 TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH    GIÁ 100K  2B/TUẦN

18-TOÁ N  LỚP  7 BẠCH ĐẰNG     GIÁ  200K  2B/TUẦN 

19- LÝ   LỚP 11 NGÃ TƯ SỞ    GIÁ 100K  2B/TUẦN

20-TOÁN   LỚP 11 NGUYỄN VĂN CỪ   GIÁ 100K  2/TUẦN

21-TOÁN  LỚP 8 PHAN ĐÌNH GIÓT    200K 2B/TUÂN  

22-LÝ   LỚP  12 MAI ĐỘNG GIÁ 100K 2B/TUẦN 

23-TOÁN   LỚP 9 LẠC TRUNG    GIÁ 200K 2B/TUẦN 

24-LÝ   LỚP 11 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG    GIÁ 120K 2B/TUẦN 

25-TOÁN LỚP 3 CẦU BƯƠU HÀ ĐÔNG  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

26-TOÁN LỚP 7 THUỴ KHUÊ TÂY HỒ  GIÁ 100K  2B/TUAN

27.TOÁN LỚP 10 BA ĐÌNH   GIÁ 200K  2B/TUẦN 

28.HOÁ LỚP  LỚP 12 MINH KHAI GIÁ 100K  2B/TUẦN 

29- TOÁN LỚP 8 NGUYỄN TRÃI  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

1-TIẾNG ANH LỚP 6 ĐẠI KIM      GIÁ 200K 2B/TUẦN   

2-TIẾNG ANH LỚP 1 HOÀN CẦU   GIÁ 250K 2B/TUẦN DẠY NÂNG CAO

3-TIẾNG ANH LỚP 12 TẬP THỂ MAI ĐỘNG     GIÁ 120K  2B/TUẦN  

4-TIẾNG ANH LỚP 3 LÊ DUẨN    GIÁ 150K 2B/TUẦN

5- TIẾNG ANH LỚP 9 TÂY SƠN    GIÁ 150K  3B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 4 HÀ ĐÔNG     GIÁ 250K  2B/TUÂN  2 BÉ DẠY TAGT ĐI DU HỌC 

7-TIẾNG ANH LỚP 7 HÀNG ĐÀO    GIÁ 100K 2B/TUẦN

8-TIẾNG ANH LỚP 12 XUÂN THUỶ   GIÁ 200K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP 10 ĐỒNG NHÂN   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 7 THUỴ KHUÊ     GIÁ 120K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP 12 VĂN QUÁN - HÀ ĐÔNG    GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 10 KIM ĐỒNG    GIÁ 120K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 10 KHƯƠNG TRUNG   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

14 -TIẾNG ANH  9 TRUNG  HOÀ NHÂN CHÍNH    GIÁ 120K  2B/TUẦN 

15-TIẾNG ANH  LỚP  10 ĐÔNG NGẠC     GIÁ 120K 2B/TUẦN 

16-TIẾNG ANH LỚP 10 HOÀNG HOA THÁM    GIÁ 120K  2B/TUẦN 

17-TIẾNG ANH LỚP 11 HOÀN CẦU      GIÁ 150K  2B/TUẦN 

18-TIẾNG ANH LỚP 9 LẠC LONG QUÂN  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

19-TIẾNG ANH LỚP 3 VIỆT HƯNG   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

20-TIẾNG ANH LỚP 11 BẠCH ĐẰNG    GIÁ 100K  2B/TUẦN 

21-TIẾNG ANH LỚP10 KIM GIANG     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

22-TIẾNG ANH LỚP 9 CỬA ĐÔNG    GIÁ 200K  2B/TUẦN 

23-TIẾNG ANH LỚP 12 MAI ĐỘNG   GIÁ 120K  2B/TUẦN 

24-TIẾNG ANH LỚP 9 NGÃ TƯ SỞ  GIÁ 200K  2B/TUẦN 
 
24- TIẾNG ANH LỚP 8 NGHĨA TÂN CẦU GIẤY GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
25-TIẾNG ANH LỚP 6 LINH ĐÀM GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
26- TIẾNG ANH LỚP 6 BẾN XE LƯƠNG YÊN GIÁ 120K 2B/TUẦN 
 
27-TIẾNG ANH LỚP 8 ĐỨC GIANG GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
28-TIẾNG ANH LỚP 10 HỒ TÙNG MẬU GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
29-TIẾNG ANH LỚP 4 HOÀN CẦU GIÁ 250K 2B/TUẦN 

30-TIẾNG ANH LỚP 9 KHƯƠNG ĐÌNH GIÁ 200K  2B/TUẦN 

31-TIẾNG ANH LỚP 10 KIM GIANG GIÁ 200K 2B/TUẦN  

 

 

VĂN

1- VĂN LỚP 6 Ô CHỢ DỪA - ĐÊ LA THÀNH    GIÁ 100K  2B/TUẦN 

2-VĂN LỚP 9 NGÔ GIA TỰ  GIÁ   200K  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP 7 HÀNG ĐÀO   GIÁ 100K 2B/TUẦN 

4-VĂN LỚP 5 HOÀNG QUỐC VIỆT  GIÁ 100K   1B/TUẦN

5- VĂN LỚP 12 VỌNG HÀ     120K  2B/TUẦN

6- VĂN LỚP 8 CẦU GIẤY   GIÁ 100K  2B/TUẦN

7- VĂN LỚP 8 NHÂN CHÍNH     GIÁ 100K   2B/TUẦN

8-VĂN LỚP 5 BÙI XƯƠNG TRẠCH     GIÁ 150K  2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 9 PHỐ VEN HỒ TÂY  GIÁ 100K  3B/TUẦN 

10-VĂN LỚP 7  NGUYỄN PHONG SẮC 200K 2B/TUẦN 

11-VĂ LỚP 6 QUỐC TỬ GIÁM GIÁ 200K 2B/TUẦN 

12-VĂN LỚP 12 THANH LƯƠNG HAI BÀ TRƯNG GIÁ 250K 2B/TUẦN 

13-VĂN LỚP 9 HÀ ĐÔNG GIÁ 100K  2B/TUẦN 

14- VĂN LỚP 7 NGUYỄN TRÃI GIÁ 100K 2B/TUẦN 

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 1  TOÁN +TV  CẦU DẬU LINH ĐÀM   GIÁ 100K    2B/TUẦN

2-LỚP 4 TOÁN +TV AN DƯƠNG - NGHI TÀM     GIÁ 200K 3B/TUẦN  

3-LỚP 5 TOÁN+TV  CẦU GIẤY   GIÁ 100K 3B/TUẦN

4-LỚP 2 TOÁN  +TV TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH    GIÁ   100K  3B/TUẦN 

5-LỚP 2 TOÁN +TV  LÊ THANH NGHỊ BK   GIÁ 200K  2B/TUẦN

6- LỚP 3  TOÁN+TV HÀNG BÔNG    GIÁ 200K  2B/TUẦN   

7-LỚP 1    TOÁN +TV  NGUYỄN VĂN CỪ   100K   2B/TUẦN 

8-LỚP 3 TOÁN +TV  HỒ ĐẮC DI - ĐỐNG ĐA  GIÁ 120K  3B/TUẦN

9-LỚP 5 TOÁN +TV TRUNG VĂN   GIÁ 200K  2B/TUẦN   

10-LỚP 1 TOÁN+TV  LÒ ĐÚC    GIÁ 100K 2B/TUẦN

11- LỚP  1 TOÁN +TV THÁI HÀ    GIÁ 100K  2B/TUẦN

12-  LỚP 4 TOÁN +TV  ĐƯỜNG THÀNH  GIÁ 100K 2B/TUẦN

13- LỚP 3  TOÁN+TV LÒ RÈN HOÀN KIẾM  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

14-LỚP 1 TOÁN +TV NGÔ QUYỀN HÀ ĐÔNG      100K  2B/TUẦN

15-LỚP 2 TOÁN +TV GIẢNG VÕ   GIÁ 200K   2B/TUẦN 

16-LỚP 5 TOÁN +T.V LÊ DUÂN  GIÁ 200K  2B/TUẦN 

17-LỚP 5 TOÁN +TV   LÊ DUẨN  HOÀN KIẾM GIÁ 120K 2B/TUẦN 

18-LỚP 2 TOÁN +TV  HÀNG Mà    GIÁ 200K   2B/TUẦN 

19 - LỚP 4 TOÁN+TV KIM Mà     GIÁ 150K    3B/TUẦN 

20- LỚP 3 TOÁN +TV  TÔN ĐỨC THẮNG   GIÁ 150K   2B/TUẦN

21-LỚP 4 TOÁN +TV  HỒ TÙNG MẬU   GIÁ 100K 3B/TUÂN

22-LỚP 4 TOÁN +TV  KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 2  GIÁ 200K  2B/TUẦN

23-LỚP 2 TOÁN +TV   ĐƯỜNG LÁNG    GIÁ 100K  3B/TUẦN

24-LỚP 2 TOÁN +TV   LẠC LONG QUÂN   GIÁ 100K  3B/TUẦN

 

 

*LỚP BÊN ĐÔNG ANH ,GIA LÂM,SÓC SƠN TÂY BA VÌ... VÙNG CẬN TRUNG TÂM 

1-LỚP 2 TOÁN+TV KĐT ĐẶNG XÁ    GIÁ 100K 2B/TUẦN

2-TIẾNG ANH LỚP 9 THƯỢNG THANH GIÁ  100K 2B/TUẦN

3-LỚP 4 TOÁN+T V NGỌC LÂM  GIÁ 100K 2B/TUẦN

4-LỚP 1  TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ GIÁ 100K 2B/TUẦN

5-LỚP 1  TOÁN +TV NGỌC THUỴ   GIÁ 200K 2B/TUẦN
 
6-LỚP 3 TOÁN+TV BỒ ĐỀ  GIÁ SV 100K  GIÁ GV 200K 2B/TUẦN
 
7-LỚP 5 TOÁN +TV TƯ ĐÌNH LONG BIÊN   GIÁ 100K  2B/TUÂN
 
8-TIẾNG ANH  LỚP 5 VIỆT HƯNG   GIA LÂM GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
9-VĂN LỚP 12 ĐÔNG ANH GIÁ 120K SV 200K GV   2B/TUẦN
 
10-VĂN LỚP 8 CHÂN CẦU VĨNH TUY GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
11- TOÁN LỚP 7 BỒ ĐỀ GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
12-VĂN LỚP 8 ĐỨC GIAN GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
13-TIẾNG ANH LỚP 9 NGÔ GIA TỰ GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
14-TIẾNG ANH LỚP 12 ĐỨC GIANG  LB  GIÁ 250K  2B/TUẦN 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG NHẬT LỚP 6 HÀ ĐÔNG   SV GIÁ 150K     2B/TUẦN

2-TIẾNG NHẬT THI N3 CỔ NHUẾ    GIÁ 200K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH GIAO TIẾP NGỌC KHÁNH  GIÁ 250K 2B/TUẦN

4-TIẾNG HÀN  GIAO TIẾP HÀNG BÔNG  GIÁ 200K 2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH GIAO TIẾP LIÊN TRÌ HOÀN KIẾM   GIÁ 150K 2B/TUẦN 

6-TIẾNG ANH GIAO TIẾP MỸ ĐÌNH  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

7-TIẾNG ANH NHẬT  LỚP 5 GIAO TIẾP HOÀNG MAI GIÁ 150K 2B/TUẦN  

8-TIẾNG  NHẬT GIAO TIẾP MINH KHAI  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

9-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TƯ ĐÌNH LONG BIÊN GIÁ 250K GV   GIÁ 150K SV

10-TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP NGỌC THUỴ LB GIÁ 300K  1B/TUẦN 

11-TIẾNG ĐỨC VIỆN 108 HK  CHƯA BIẾT GÌ GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG NGA LỚP 9 KHƯƠNG TRUNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

1 -TIN HỌC LỚP 8 NGUYỄN CHÍ THANH   GIÁ 120K 2B/TUẦN   

2- ĐÀN PIANO MỸ ĐÌNH  GIÁ 150K  2B/TUẦN

3-ĐÀN  PIANO  PIANO TÂY HỒ  GIÁ 150K  2B/TUẦN

4-ĐÀN OCGAN 2 BÉ THỊ TRẤN ĐÔNG ANH  GIÁ  200K  2B/TUẦN

5-VẼ LỚP 7 HOÀN CẦU  GIÁ 250K  1B/TUÂN

6- OCGAN  LỚP 1 BỜ HỒ GIÁ 150K 2B/TUẦN

 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB :  Cô :HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0937 508 586 - 09765.3.6789

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội