LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

TOÁN CẤP 2 DẠY BẰNG TIẾNG ANH HỒ TÙNG MẬU  GIÁ 400K  2B/TUẦN  BÉ HỌC SINGAPO

 

1-TOÁN LỚP 11 PHỐ HUẾ   200K 2B/TUẦN 

2- LÝ   LỚP 11 PHỐ HUẾ     GIÁ 200K   2B/TUẦN 

3-  HOÁ   LỚP 10  CÙ CHÍNH LAN NGÃ  TƯ SỞ GIÁ 120K    2B/TUẦN   

4-  LÝ       LỚP  10 NGUYỄN TRÃI     GIÁ 120K  2B/TUẦN

5- LÝ    LỚP 10 GIẢI PHÓNG    GIÁ 100K  2B/TUẦN

6- TOÁN   LỚP 10 CẦU GIẤY   GIÁ 100K  2B/TUẦN

8-TOÁN     LỚP 8 THÁI HÀ     GIÁ 100K  2B/TUẦN  

9-  TOÁN   LỚP 12 KIM LIÊN     GIÁ   120K  3B/TUẦN

10-TOÁN LỚP 5 CẦU DIỄN   GIÁ 150K  2B/TUẦN   SINH VIÊN DẠY 

11-TOÁN   LỚP 6 HOÀNG QUỐC VIỆT    GIÁ  100K  2B/TUẦN

12- TOÁN     LỚP 7 TÔN ĐỨC THẮNG  GIÁ 100K  2B/TUẦN

13-LÝ     LỚP 10 TRƯỜNG CHINH    GIÁ 200K 2B/TUẦN  

14-  TOÁN LỚP 7 VIỆN 103  GIÁ   150K   2B/TUẦN SV NGHỆ AN MỚI NHẬN 

15-  TOÁN     LỚP 7 PHỐ VỌNG      GIÁ 100K  3B/TUẦN    

16- TOÀN    LỚP 9 TRƯỜNG CHINH    GIÁ 250K   2B/TUẦN   

17- HOÁ     LỚP  9 TRƯỜNG CHINH      GIÁ 250K  2B/TUẦN

18-TOÁN  LỚP 6 ĐỊNH CÔNG     GIÁ  100K  2B/TUẦN 

19- HOÁ  LỚP 11 PHÚC TÂN    GIÁ 200K  2B/TUẦN

20- TOÁN     LỚP 7 ÂU CƠ     GIÁ 100K  3/TUẦN

21-TOÁN  LỚP 10  VĂN MIẾU CÁT LINH    200K 2B/TUÂN  

22- TOÁN      LỚP  12 BÍCH CÂU - CÁT LINH  GIÁ 250K 2B/TUẦN 

23-TOÁN   LỚP 7 KIM Mà    GIÁ 200K 2B/TUẦN 

24- LÝ     LỚP 11 HỒ TÙNG MẬU     GIÁ 200K 2B/TUẦN 

25-TOÁN LỚP 8 ĐÊ LA THÀNH     GIÁ 100K  2B/TUẦN 

26-TOÁN LỚP 10 CẦU DIỄN     GIÁ 100K  2B/TUAN

27.TOÁN LỚP 11 TRẦN NHẬT DUẬT    GIÁ 200K  2B/TUẦN 

28.TOÁN  LỚP  LỚP 9 NGÃ TƯ SỞ  200K  2B/TUẦN 

29- TOÁN LỚP  8 CẦU LẠC LONG QUÂN   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

1-TIẾNG ANH LỚP 7 THUỴ KHUÊ   GIÁ GV 100K 2B/TUẦN   

2-TIẾNG ANH LỚP 9 TRƯỜNG CHINH   GIÁ 250K 2B/TUẦN 

3-TIẾNG ANH LỚP 6 CẦU GIẤY     GIÁ 100K  2B/TUẦN  

4-TIẾNG ANH LỚP 3 HỒNG HÀ GIÁ 150K 2B/TUẦN

5- TIẾNG ANH LỚP 12 KIM Mà    GIÁ 120K  2B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 12 KIM LIÊN     GIÁ SV  120K

7-TIẾNG ANH LỚP 7 LẠC LONG QUÂN   GIÁ 200K 2B/TUẦN

8-TIẾNG ANH LỚP 5 CIPUTRA GIÁ 100K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP 6 LĨNH NAM   GIÁ 100K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 9 HOÀNG QUỐC VIỆT     GIÁ 100K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP 8 LA PHÙNG HOÀI ĐỨC     GIÁ 100K 2B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 4 XA LA HÀ ĐÔNG      GIÁ 100K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 2 CẦU TÓ HĐ    GIÁ 200K 2B/TUẦN 

14 -TIẾNG ANH 5 ĐẠI MỖ     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

15-TIẾNG ANH  LỚP 9 TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH    GIÁ 120K 2B/TUẦN 

16-TIẾNG ANH LỚP 12 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU     GIÁ 120K  2B/TUẦN 

17-TIẾNG ANH LỚP 7 THANH TRÌ VĂN ĐIỂN     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

18-TIẾNG ANH LỚP 3  THANH XUÂN BẮC   GIÁ 200K  3B/TUẦN 

19-TIẾNG ANH LỚP 11 TRẦN HƯNG ĐẠO     GIÁ 120K  2B/TUẦN 

20-TIẾNG ANH LỚP 10 HÀNG ĐẬU   GIÁ 200K  2B/TUẦN 

21-TIẾNG ANH LỚP 12 VĨNH HƯNG HOÀNG MAI   GIÁ 250K  2B/TUẦN 

22-TIẾNG ANH LỚP 11 YÊN VIÊN GIA LÂM   GIÁ 120K  2B/TUẦN 

23-TIẾNG ANH LỚP 4 NGỌC THUỴ   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

24-TIẾNG ANH LỚP 9 VĂN QUÁN  GIÁ 120K  2B/TUẦN 
 
24- TIẾNG ANH LỚP 9 CẦU GIẤY  GIÁ 200K 2B/TUẦN
 
25-TIẾNG ANH LỚP  1  ĐẠI CỒ VIỆT  GIÁ  SV 100K GIÁ GV 200K  2B/TUẦN 
 
26- TIẾNG ANH LỚP 7 MINH KHAI  GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
27-TIẾNG ANH LỚP 5 THÁI HÀ  GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
28-TIẾNG ANH LỚP 6 THƯỢNG THANH LONG BIÊN  GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
29-TIẾNG ANH LỚP 11 LÒ ĐÚC   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

30-TIẾNG ANH LỚP 9 KHƯƠNG ĐÌNH GIÁ 200K  2B/TUẦN 

31-TIẾNG ANH LỚP 10 KIM GIANG GIÁ 200K 2B/TUẦN  

 

 

VĂN

1- VĂN LỚP 6 ÂU CƠ     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

2-VĂN LỚP 6 HÀNG Mà  GIÁ   200K  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP 6 TRẦN ĐĂNG NINH  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

4-VĂN LỚP 6 KEANGNAM  GIÁ 200K   2B/TUẦN

5- VĂN LỚP 7 TÔN ĐỨC THẮNG      120K  2B/TUẦN

6- VĂN LỚP BẠCH ĐẰNG    GIÁ 120K  2B/TUẦN

7- VĂN LỚP 6 TRUNG KÍNH    GIÁ SV 100K   GIÁ GV 200K  2B/TUẦN

8-VĂN LỚP 12 GIÁP BÁT    GIÁ 200K  2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 9 NGỌC THUỴ   GIÁ 200K  3B/TUẦN 

10-VĂN LỚP 9 ĐÊ LA THÀNH   250K 2B/TUẦN 

11-VĂ LỚP 9 VĂN QUÁN HĐ  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

12-VĂN LỚP 10 VƯƠNG THỪA VŨ   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

13-VĂN LỚP 6 HỒ THỦ LỆ  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

14- VĂN LỚP 6 CẦU GIẤY  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 5  TOÁN  + TV CÁT LINH     GIÁ 100K    2B/TUẦN

2-LỚP 2 TOÁN +TV CẦU TỐ HÀ ĐÔNG     GIÁ 200K 3B/TUẦN  

3-LỚP 5 TOÁN +  TIẾNG VIỆT  MINH KHAI MĐ     GIÁ 200K 2B/TUẦN

4-LỚP 3 TOÁN  +TV HOÀNG MINH GIÁM   GIÁ   100K  3B/TUẦN 

5-LỚP 1 TOÁN +TV  VĂN QUÁN HĐ     GIÁ 200K  2B/TUẦN

6- LỚP 1  TOÁN+TV NGUYỄN TRÃI  GIÁ 100K  2B/TUẦN   

7-LỚP 1    TOÁN +TV TÔN ĐỨC THẮNG   100K   2B/TUẦN 

8-LỚP 4 TOÁN +TV ÂU CƠ    GIÁ 100K  3B/TUẦN

9-LỚP 2 TOÁN +TV XUÂN ĐỈNH    GIÁ 200K  2B/TUẦN   

10-LỚP 4 TIẾNG VIỆT LÝ NAM ĐẾ  GIÁ 100K 2B/TUẦN

11- LỚP  4 TOÁN +TV THÀNH CÔNG      GIÁ 100K  2B/TUẦN

12-  LỚP 3 TOÁN +TV CẦU MAI ĐỘNG  GIÁ 100K B/TUẦN

13- LỚP 1  TOÁN+TV NGỌC THUỴ LB    GIÁ 100K 2B/TUẦN 

14-LỚP   2 TOÁN +TV LINH NAM  90K  2B/TUẦN

15-LỚP 4 TOÁN +TV HÀNG THAN    GIÁ 100K   2B/TUẦN 

16-LỚP 3 TOÁN +T.V  HÀNG QUẠT  GIÁ 200K  2B/TUẦN 

17-LỚP 2 TOÁN +TV HÀNG BÔNG   GIÁ 120K 3B/TUẦN 

18-LỚP 1 TOÁN +TV MỸ ĐÌNH    GIÁ 100K   2B/TUẦN 

19 - LỚP 2 TOÁN+TV  HÀNG Mà      GIÁ 200K    3B/TUẦN 

20- LỚP 2 TOÁN +TV  TRẦN NHẬT DUẬT    GIÁ 200K   3B/TUẦN

21-LỚP 4 TOÁN +TV TRƯƠNG ĐỊNH     GIÁ 200K 3B/TUÂN

22-LỚP 4 TOÁN +TV  HOÀNG QUỐC VIỆT   GIÁ 100K  2B/TUẦN

23-LỚP 2 TOÁN +TV   ĐƯỜNG LÁNG    GIÁ 100K  3B/TUẦN

24-LỚP 2 TOÁN +TV   LẠC LONG QUÂN   GIÁ 100K  3B/TUẦN

 

 

*LỚP BÊN ĐÔNG ANH ,GIA LÂM,SÓC SƠN TÂY BA VÌ... VÙNG CẬN TRUNG TÂM 

1-TOÁN LỚP 7 BỒ ĐỀ  LONG BIÊN    GIÁ  SV 120K   GIÁ GV 200K  2B/TUẦN

2-LÝ LỚP  11 ĐỨC GIANG  GIÁ  200K 2B/TUẦN

3-LỚP 3 TOÁN+T V BỒ ĐỀ    GIÁ 120K 3B/TUẦN

4-LỚP 5  TOÁN + TV LONG BIÊN - KĐT VIỆT HƯNG  GIÁ 100K 2B/TUẦN

5-LỚP 4  TOÁN  ĐỨC GIANG   GIÁ 200K 2B/TUẦN
 
6-TIẾNG ANH LỚP 5 ĐẶNG XÁ  GL  GIÁ  100K 2B/TUẦN
 
7-LỚP 1 TOÁN +TV NGỌC LÂM   GIÁ 100K  2B/TUÂN
 
8-TOÁN LỚP 6 NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 200K 2B/TUẦN
 
9-TIẾNG ANH LỚP 5 ĐỨC GIANG  GIÁ 100K    2B/TUẦN
 
10-LỚP 1 TOÁN + TV BỒ ĐỀ  GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
11- LỚP 4 TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 100K 2B/TUẦN  
 
12-LỚP 5 TOÁN + TV NGÔ GIA TỰ  GIÁ 100K 2B/TUẦN  
 
13-VĂN  LỚP 6 ECOPAST  BÁT TRÀNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
14  TOÁN LỚP 8 THƯỢNG THANH LONG BIÊN   GIÁ 100K  2B/TUẦN 
 
15- LỚP 2 TOÁN +TV ĐẶNG XÁ GIA LÂM GIÁ 100K 3B/TUẦN 
 
16- LỚP 2 TOÁN +TV ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG  GIÁ 200K 3B/TUẦN 
 
17-TOÁN +TV LỚP 1 NGỌC LÂM GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
18-TOÁN LỚP 1O THẠCH BÀN GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
19-TIẾNG ANH LỚP 12 BÁT TRÀNG GIÁ 120K 2B/TUẦN 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG  ANH GIAO TIẾP THÁI THỊNH   GIÁ 350K  2B/TUẦN    2 NGƯỜI  HỌC 

2-TIẾNG PHÁP LỚP 10 TÔN ĐỨC THẮNG      GIÁ 200K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ĐỨC LỚP 10 CẦU GIẤY   GIÁ  200K 2B/TUẦN

4-TIẾNG PHÁP LỚP 10 KHÂM THIÊN    GIÁ 200K 2B/TUẦN

5-TIẾNG NHẬT LỚP 6 NGUYỄN THÁI HỌC    GIÁ 150K 2B/TUẦN 

6-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIMECITY MINH KHAI   GIÁ 250K 2B/TUẦN  DẠY CƠ BẢN 

7-TIẾNG ANH NHẬT  LỚP 6 CẦU GIẤY  GIÁ 250K 2B/TUẦN  

8-TIẾNG  NHẬT LỚP 8 TRẦN CUNG  GIÁ 150K 2B/TUẦN 

9-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH GIÁ 150K GV   

10-TIẾNG NHẬT LỚP 4 LỚP 5  LÝ NAM ĐẾ  GIÁ 200K  1B/TUẦN 

11-TIẾNG ĐỨC VIỆN 108 HK  CHƯA BIẾT GÌ GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG NGA LỚP 9 KHƯƠNG TRUNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

1 -VẼ  LỚP 5 NGUYÊN HỒNG    GIÁ 200K 2B/TUẦN   

2- ĐÀN PIANO LỚP 12 VŨ TRỌNG PHỤNG   GIÁ 0K  2B/TUẦN

3-ĐÀN  PIANO  LỚP 3 GIẢNG VÕ  GIÁ 300K  2B/TUẦN

4-ĐÀN OCGAN LỚP 3 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG   GIÁ  150K  2B/TUẦN

5-ĐÀN OCGAN LỚP 5 ĐỊNH CÔNG    GIÁ  150K  2B/TUẦN 

6- ĐÀN OCGAR MỖ LAO  GIÁ 150K 2B/TUẦN

 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB :  Cô :HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0937 508 586 - 09765.3.6789

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội