LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

 

1.TOÁN LỚP XÃ ĐÀN   GIÁ 100K/1B  DẠY 2B/TUẦN

 

2.TOÁN LỚP 7 KĐT VĂN PHÚ GIÁ  100K /1B  DẠY 2B/TUẦN

 

3.TOÁN  LỚP 9 NGÃ TƯ SỞ GIÁ 200K/1B  DẠY 3B/TUẦN

 

4.TOÁN LỚP  6 ĐƯỜNG LÁNG GIÁ 100K /1B DẠY 2B/TUẦN

 

5.TOÁN LỚP  11 TRẦN DUY HƯNG  GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

6.HÓA  LỚP  11 LÊ VĂN LƯƠNG GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

9.LÝ  LỚP 11 ĐƯỜNG LÁNG GIÁ 120K/1B  DẠY 2B/TUẦN  Y/C SV NỮ

 

10.TOÁN LỚP 9 KHÂM THIÊN GIÁ 120K /1B DẠY 2B/TUẦN

 

11.TOÁN LỚP 9 VĂN CAO   GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

12.LÝ  LỚP 10 BẾN XE LƯƠNG YÊN  GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

13.HÓA  LỚP 10 TRẦN KHÁT CHÂN   GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN Y/C SV NAM

 

14.TOÁN  LỚP 6 XUÂN THỦY CẦU GIẤY  GIÁ 100K/1B  DẠY 2B/TUẦN

 

15.TOÁN LỚP 6 TAM HƯNG THANH OAI GIÁ SV 120K   GIÁ GV  200K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

16.TOÁN LỚP 10 THÁI HÀ  GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

17.TOÁN LỚP 12 QUỐC TỬ GIÁM   GIÁ GV 25OK/1B  DẠY 3B/TUẦN

 

18.TOÁN LỚP 9 HOA LƯ ĐÊ ĐẠI HÀNH  GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

19.LÝ LỚP 12 PHƯƠNG MAI  GIA 150K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

20.HÓA LỚP 12 ĐIỆN BIÊN PHỦ  GIÁ GV 300K  DẠY 2B/TUẦN

21.LÝ LỚP 10 TRẦN CUNG  GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN

22.LÝ +HÓA LỚP 11   TIMECITY  GIÁ 120K/1B DẠY 2B/TUẦN Y/C SV NỮ

23.LÝ LỚP 11 LÊN 12 NGỌC KHÁNH  GIÁ 250K/1B DẠY  2B/TUẦN

24.TOÁN LỚP 9 HOÀNG HOA THÁM GIÁ 150K/1B DẠY 3B/TUẦN

 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

 

1-TIẾNG ANH LỚP 6 ĐƯỜNG LÁNG     GIÁ 100K 2B/TUẦN   

 

2-TIẾNG ANH LỚP 10 NGÃ TƯ SỞ   GIÁ 120K 1B/TUẦN 

3-TIẾNG ANH LỚP 12 GIẢNG VÕ     GIÁ 150K  2B/TUẦN   

4-TIẾNG ANH LỚP 7 QUAN NHÂN  GIÁ 250K 2B/TUẦN Y/C THẤY GIÁO

5- TIẾNG ANH LỚP  7 VĂN PHÚ HÀ ĐÔNG     GIÁ 100K  2B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 6 NGUYỄN CAO   GIÁ   200K 2B/TUẦN 

7-TIẾNG ANH LỚP 7 CẦU GIẤY  GIÁ 200K 2B/TUẦN Y/C GS NỮ 

8-TIẾNG ANH LỚP  12 KHƯƠNG TRUNG   GIÁ 200K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP 6 TIME CITY MINH KHAI     GIÁ 100K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 7 KĐT AN KHÁNH  GIÁ 200K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP  12 KĐT XA LA   GIÁ 200K  GIÁ   2B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 6 NGUYỄN HỮU HUÂN HOÀN KIÊM    GIÁ 120K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 7 ECOPAT BÁT TRÀNG   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

 

 

VĂN

 

1- VĂN LỚP 9 ĐỊNH CÔNG   GIÁ 120K/1B DẠY  2B/TUẦN

2-VĂN LỚP 9 VĂN CAO  GIÁ 120K/1B DẠY  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP 9 TRẦN KHÁT CHÂN  GIÁ 120K/1B DẠY  2B/TUẦN

4-VĂN LỚP 5 LẠC TRUNG  GIÁ 200K/1B DẠY  2B/TUẦN

5- VĂN LỚP 6 MỸ ĐÌNH  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

6- VĂN LỚP 12 MINH KHAI   GIÁ 250K 2B/TUẦN CẦN GẤP 

7- VĂN LỚP 9 CHỢ MƠ  GIÁ 200K /1B DẠY 2B/TUẦN

8-VĂN LỚP 9 BẠCH MAI   GIÁ 200K  DẠY 2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 6 KENGNAM MỸ ĐÌNH     GIÁ 200K 2B/TUẦN

10-VĂN LỚP 6 BẠCH MAI   200K/1B DẠY  2B/TUẦN

 

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 3 TOÁN + TV VỌNG HÀ HOÀN KIẾM   GIÁ 100K 3B/TUẦN

 

2-LỚP  1 TOÁN +TV NGHĨA TÂN CẦU GIẤY GIÁ 200K   DẠY  2B/TUẦN

 

3-LỚP 2 TOÁN + TV ĐỊNH CÔNG   GIÁ 250K  2B/TUẦN 

 

4-LỚP 1 TOÁN +TV  KĐT VĂN PHÚ HÀ ĐÔNG     GIÁ 100K 2B/TUẦN 

 

5-LỚP 3  TOÁN +TV ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG   GIÁ 100K 2B/TUẦN

 

6- LỚP 2 TOÁN+TV VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

 

7-LỚP 3 TOÁN +TV ĐỀN LỪ HOÀNG MAI   GIÁ SV  100K 5B/TUẦN

 

8-LỚP 1 TOÁN +TV NGUYỄN PHONG SẮC CẦU GIẤY   GIÁ 100K 2B/TUẦN

 

9-LỚP 5  TOÁN +TV ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG   GIÁ 80K 3B/TUẦN

 

10-LỚP 1 TOÁN - TV AN DƯƠNG  GIÁ 100K  2B/TUẦN

 

11- LỚP 2 TOÁN +TV  VIỆN 103 HÀ ĐÔNG  GIÁ 250K  2B/TUẦN

 

 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG  PHÁP LỚP 6 GẦN KEANGNAM   MỸ ĐÌNH   GIÁ 150K  2B/TUẦN   

2-TIẾNG PHÁP LỚP 2 LẠC LONG QUÂN   GIÁ 150K  2B/TUẦN

5-TIẾNG PHÁP LỚP 2 TÂY HỒ  GIÁ  200K 2B/TUẦN  BÉ TRAI  Y/C GS  NGHIÊM KHẮC

4-TIẾNG PHÁP THANH ĐÀN THANH TRÌ     GIÁ 150K 2B/TUẦN

5-TIẾNG ĐỨC LỚP 10 MINH KHAI   GIÁ SV 120K GIÁ 120K  2B/TUẦN  SV NGOẠI NGỮ HS BÉ GÁI

6-TIẾNG ĐỨC LỚP 11 CẦU GIẤY    GIÁ 120K 2B/TUẦN SV NGOẠI NGỮ 

7-TIẾNG  TRUNG GIAO TIẾP QUANG TRUNG HK    GIÁ 150K 2B/TUẦN  DẠY ĐI DÀI LOAN 

8-TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP VĂN QUÁN HĐ GIÁ 250K 2B/TUẦN DẠY NGƯỜI LỚN HAY ĐI TRUNG QUỐC

9-TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP NINH HIỆP GIA LÂM  GIÁ 300K/1B  DẠY 2 BUỔI / TUẦN DẠY 3 HS  LỚP 12 ĐỂ ĐI HỌC TQ

10-TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TÂY HỒ  GIÁ 200K DẠY 2B/TUẦN DẠY NGƯỜI LỚN 

11-TIẾNG NHẬT LỚP 4 XALA HÀ ĐÔNG GIÁ 120K  2B/TUẦN 

12-TIẾNG NHẬT CƠ BẢN  NHẬT TÂN GIÁ 150K  DẠY 2B/TUẦN 

13-TIẾNG NHẬT PHỐ VỌNG DẠY N3 GIÁ 300K  DẠY 2B/TUẦN    GV GIỎI

14-TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÓ RẤT NHIỀU LỚP Ở CÁC QUẬN THÀNH MỨC GIÁ TỪ 150K  ĐẾN 250K   

 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

 

1 - THANH NHẠC LỚP 7 TÔN ĐỨC THẮNG     GIÁ 150K 1B/TUẦN   GS NỮ

2- VẼ DẠY  BÉ 4 TUỔI LÊ THÁNH TÔNG    GIÁ 150K 2B/TUẦN   

3-ĐÀN  ORGAN   LỚP 3 MINH KHAI    GIÁ 150K  2B/TUẦN Y/C SV NỮ

4-TIN HỌC VĂN PHÒNG NGUYỄN TRÃI    GIÁ  250K  2B/TUẦN DẠY NGƯỜI LỚN 

5-THANH NHẠC BÉ 5 TUỔI TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH      GIÁ 150K 1B/TUẦN   

6-TIN HỌC VĂN PHÒNG XUÂN ĐỈNH DẠY NGƯỜI LỚN     GIÁ 150K 2B/TUẦN   

7-TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỘI CẤN     GIÁ 150K 2B/TUẦN   DẠY CHỊ ĐÃ ĐI LÀM 

 
 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB  Cô :HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0919 575 058 - 0962 546 935

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội