LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

 

 

 

1.Toán lớp 6 hàng đào   lương 250k/1b dạy 2b/tuần y/c gv nữ  dạy tốt 

 

2.Toán lớp 7 time city minh khai  lương 100k/1b dạy 2 buổi/1 tuần  sv  nữ 

 

3. Toán lớp  8 lên 9 vũ trong phụng  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ dạy tốt

 

4.Toán  lớp 8 hàng đào    lương  100k/1b dạy 2b/tuần  y/c sv nam nữ (bé trai học trung bình ôn lại kiên thức lớp 7 rồi học lớp  8)

 

5.Lý  lớp 7 time city minh khai      lương 100k/1b  dạy 2b/tuần y/c sv  nữ 

 

6.Lý  lớp  11 quang trung     lương 200k/1b dạy 2b/tuần y/c gv  nữ hs học cơ bản 

 

9.Toán lớp 6 KĐT đại thanh hà đông    lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ  dạy tốt 

 

10.Toán   lớp 8 kim mã   lương 100k/1b dạy 2b/tuần (y/c sv nam nữ  dạy tốt  giản dị đúng giờ )

 

11.Toán lớp 8 lên 9 timecity minh khai     lương 120k/1b dạy 2b/tuần yêu cầu sinh viên  nữ 

 

12.Toán lớp 7 minh khai  lương 100k/1b dạy 3b/tuần  sv nữ 

 

13.Tóan lớp 6 bạch đằng  hoàn kiếm     lương 100k/1b dạy 2b/tuần gv nữ  dạy tốt

 

14.Toán lớp 8 lên 9 trường chinh   lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ 

 

15.Toán lớp 7 hàng da hoàn kiếm    lương 200k/1b dạy 2b/tuần gv nam nữ dạy tốt

 

16.Toán lớp 6 lê duẩn   lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv dạy tốt

 

17.Lý  lớp 6 lên 7 hoàng cầu     lương 100k/1b dạy 1b/tuần sv nam nữ 

 

18.Toán lớp 8 hoàng quốc việt  lương 100K/1b dạy 1b/tuần sv  nữ 

 

19.Toán lớp 7 thị trấn đông anh  lương 120k/1b dạy 2b/tuần  y/c sv nam nữ 

 

20.Lý  lớp 8 KĐT NAM CƯỜNG lê văn lương kéo dài  lương 200k/1b dạy 2b/tuần y/c gv nam nữ 

 

21.Lý  + Hóa lớp 8 lên 9  Phạm Ngọc Thạch  lương 200k/1b dạy 2b/tuần y/c gv nam nữ 

 

22. Toán lớp 11 trung hòa nhận chính   120k/1b dạy 2b/tuần y/c sv  nữ 

 

23-Toán  lớp 7 Nguyễn Chí Thanh   lương   100k/1b dạy 2b/tuần  y/c sv nam nữ dạy tốt

 

24-Toán  lớp 8 lên 9 đường láng    lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ 

 

25--Toán  lớp 7 phương mai   lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ 

 

26-Hóa     lớp 9 giảng võ     lương 100k/1b dạy 2b/tuần  gsư nam nữ

 

27-Hóa lớp 11 lên 12 văn điển   lương sv 100k/1b  dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ 

 

28-Toán  lớp 8  lên  9 Tuệ Tĩnh   lương 200k/1b dạu 2b/tuần 

 

29-Hóa   lớp 19 bạch mai   Lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ

 

30-Toán lớp 6 nguyên hồng    lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv ưu tiên ngoại thương

 

31-Toán lớp  9 lê thanh nghị    lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ

 

32-Toán lớp 10 lên 11 đền lừ hoàng mai  lương 250k/1b dạy 2b/tuần thầy dạy tốt hs việt đức

 

33-Hóa lớp 9 lê thanh nghị  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ 

 

34-Lý lớp 11 lên 12 Hồng mai bạch mai lương 120k/b dạy 2b/tuần y/c sv nam 

 

 

 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

 

 

1-Tiếng anh lớp 2 lên 3 đông mỹ thanh trì lương 100k/1b dạy 2b/tuần  y/c sv nam nữ 

 

2-Tiếng anh lớp 3 cát linh  lương 100k/1b dạy 2b/tuần bé trai y/c s nam nữ 

 

3-Tiếng anh lớp 7 ngã ba  ba la hà đông lương 200k/1b dạy 2b/tuần  gv nam nữ 

 

4-Tiếng anh lớp 6 kim mã   lương 150k/1b dạy 2b/tuần

 

5- Tiếng anh lớp 4 trần quốc hoàn cầu giấy  lương 250k/1b dạy 2b/tuần  day 2 bé  gv nam nữ dạy tốt

 

6- Tiếng anh 9 yên hòa  lương 120k/1b dạy 2b/tuần y/c sv  nữ 

 

7-Tiếng anh lớp 10 tập thể trường ngoại ngữ  lương 150k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ

 

8-Tiếng anh lớp 9 linh đàm  lương gv 220k/1b  dạy 2b/tuần gv nam nữ dạy tốt 

 

9-Tiếng anh lớp 5 + 7 trần cung  lương 150k/1b dạy 2b/tuần y/c sv ngoại thương 

 

10-Tiếng anh lớp 6 núi trúc kim mã   lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ dạy tốt

 

11- Tiếng anh lớp 5  xuân đỉnh   lương 100k/1b dạy 3b/tuần t/c sv  nam nữ

 

12-Tiếng anh lớp 8 trung kính  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ 

 

13-Tiếng anh lớp 3 phố huế   lướng 100k/1b dạy 3b/tuần sv  nam nữ  dạy tốt

 

14-Tiếng Anh lớp 2 vũ trọng phung   lương 100k/1b dạy 2b/tuần  sv nam nữ 

 

15-Tiếng anh lớp 1 phố vọng  lương 200k/1b dạy 2b/tuần gv nam nữ dạy tốt

 

16.Tiếng anh lớp 9 đa sỹ kiến hưng  lương 120k/1b dạy 2b/tuần    sv nữ 

 

17-Tiếng anh lớp  7 nghĩa tân cầu giấy  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ 

 

18-Tiếng anh lớp 6 lò đúc   lương 100k/1b dạy 2b/tuần  sv nam nữ dạy tốt

 

19-Tiếng Anh lớp 12 xuân thủy cầu giấy  lương 150k/1b dạy 1b/tuần sv nam nữ dạy tốt

 

20-Tiếng Anh lớp 7 văn miếu  quốc tử giám  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ 

 

21-Tiếng Anh lớp 12 lê duẩn  lương 150k/1b dạy 2b/tuần   y/c gs nam nữ 

 

22-Tiếng Anh lớp 13 +lớp 5 KĐT Đại thanh  lương 250k/1b dạy 2b/tuần gv nam nữ 

 

23-Tiếng Anh  lớp 11 KĐT Xa la hà đông    lương 250k/1b dạy 2b/tuần gv  nam nữ kinh nghiệm 

 

24- Tiếng anh lớp 7 +lớp 10 lạc long quân ciphutra  lương 250k/1b dạy 2b/tuần  gv nam nữ  

 

25-Tiếng Anh lớp 2 + lớp 4  xuân thủy cầu giấy  lương 250k/1b dạy 2b/tuần

 

 

 

 

VĂN

 

1- Văn lớp 1 công viên dịch vọng cầu giấy  lương 250k/1b dạy 2b/tuần  gv nam nữ  kinh nghiệm

 

2-Văn lớp 8 doãn kế thiện  hồ tùng mậu  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ  dạy tốt

 

3-Văn lớp 7 cầu giấy   lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ

 

4-Văn lớp 4 lên 5 nguyễn trãi  lương 200k/1b dạy 1b/tuần gv  nam nữ dạy tốt

 

5- Văn lớp 8 lên 9 vũ trọng phụng   lương 220k/1b dạy 2b/tuần gv  nam nữ  dạy tốt 

 

6- Văn lớp 11 lên 12 Lĩnh Nam lương 120k/1b dạy 2b/tuần  y/c sv nữ 

 

7-Văn lớp 7 Time city  minh khai lương 100k/1b dạy 2b/tuần  sv nữ 

 

8-Văn lớp 11 thái hà  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ dạy tốt 

 

9-Văn lớp 9 vũ trọng phụng  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ dạy tốt 

 

10-Văn lớp 9 cổ nhuế   lương 120k/1b dạy 2b/tuần  y/c sv nữ sp văn 

 

11-Văn lớp 8 xóm mới ngọc hồi thanh trì  lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ 

 

12.Văn lớp 8 lên 9 đội cấn lương 120k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ dạy tốt 

 

13-Văn lớp 6 hàng chiếu  lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nữ  dạy tốt

 

14-Văn lớp 16 nguyễn khoái   lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c   sv năm 3 năm 4 chuyên văn nam nữ 

 

15- văn lớp 9 Timeciy   minh khai lương 120k/1b dạy 2b/tuần    sv nữ   dạy tốt 

 

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- Lớp 3 Toán +TV Hàng bông lương 120k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ tốt

 

2-Lớp 6 luyện chữ Tạ quang bửu lương 100k/1b dạy 2b/tuần 

 

3-Lớp 5 Toán + Tv yên nghĩa hà đông lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ 

 

4-Lớp 1xToán +TV linh đàm  lương 100k/1b dạy 2b/tuần  y/c sv nam nữ 

 

5-Lớp 2   Toan +TV hồ đắc di  lương 100k/1b dạy 3b/tuần  y/c sv nam nữ

 

6- Lớp 2 Toán +Tv hàng bài  lương 100k/1b dạy 3b/tuần sv nữ

 

7-Lớp luyện chữ bé lớp 5   trương định lương 100k/1b dạy 2b/tuần

 

8-Lớp 2 Toán +TV ở chiến thắng văn quán  lương 100k/1b dạy 2b/tuần yc sv nam nữ 

 

9-Lớp 4 Toán +TV ở quang trung hà đông   lương 200k/1b dạy 2b/tuần y/c giáo viên

 

10-Lớp 3 Toán +TV  ở đê la thành  lương 100k/1b dạy 3b/tuần sv nam nữ 

 

11- Lớp 3 Toán + Tv ở trương định   lương 100k/1b dạy 3b/tuần sv nam nữ

 

12-Lớp 1 Toán + Tv lĩnh nam   lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nũ

 

13-Lớp 4 Toán +TV bạch đằng lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ

 

14-Lớp 3 Toán +TV chương dương hoàn kiếm lương 100k/1b dạy 3b/tuần

 

15-Lớp 1 Toán +TV tân ấp  long biên   lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ 

 

16-Lớp 1 Toán +Tv ở nguyễn thái học  lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ nhiệt tình 

 

17-Lớp 4 Toán +TV pháo đài láng  lương 100k/1b dạy 3b/tuần sv nam nữ 

 

18-Lớp 1 Toán +TV phố hai bà trưng   lương 200k/1b dạy 2b/tuần gv  nam nữ 

 

19-Lớp 4 Toán +TV ở kim mã lương 100k/1b dạy 3b/tuần

 

20-Lớp 2 Toán +TV mỹ đình   lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ

 

21-Lớp 1 Toán +TV lĩnh nam    lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ 

 

22-Lớp 1 Toán +Tv  ở nguyễn thái học  lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ 

 

23-Lớp 4 Toán +TV đường láng  lương 100k/1b dạy 3b/tuần sv nam nữ 

 

24-Lớp 4 Toán +TV phạm văn đồng   hà đông  lương 120k/1b dạy 2b/tuần y/c gs nữ 

 

 

 

 

 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1-TIẾNG PHÁP LỚP 2 AN DƯƠNG VƯƠNG  GIÁ  200K 2B/TUẦN  BÉ TRAI  Y/C GS  NGHIÊM KHẮC

2-TIẾNG PHÁP 10 NGỌC LÂM   GIÁ 250K 2B/TUẦN

3-TIẾNG PHÁP LỚP 8 XA LA HÀ ĐÔNG GIÁ 150K/1B DẠY 2B/TUẦN

5-TIẾNG ĐỨC LỚP 10 MINH KHAI   GIÁ  400K GIÁ 120K  2B/TUẦN  DẠY 4 BÉ 

6-TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP KENGNAM    GIÁ 200K  DẠY 2B/TUẦN 

7-TIẾNG  TRUNG GIAO TIẾP QUANG TRUNG HK    GIÁ 150K 2B/TUẦN  DẠY ĐI DÀI LOAN 

8-TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP VĂN QUÁN HĐ GIÁ 250K 2B/TUẦN DẠY NGƯỜI LỚN HAY ĐI TRUNG QUỐC

9-TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP NINH HIỆP GIA LÂM  GIÁ 300K/1B  DẠY 2 BUỔI / TUẦN DẠY 3 HS  LỚP 12 ĐỂ ĐI HỌC TQ

11-TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP HOA LÂM LONG BIÊN   GIÁ 210K   DẠY 2B/TUẦN 

12-TIẾNG NHẬT  7 BỒ ĐỀ  GIÁ 200K /1B  DẠY 2B/TUẦN 

14-TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔ NHUẾ  GIÁ 150K/1B DẠY 3B/TUẦN  SV DẠY TỐT

15-TIẾNG ANH GT KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG GIÁ 250K/1B DẠY 2B/TUẦN

16-TIẾNG ANH GT TRUNG KÍNH GIÁ 200K/1B DẠY 2B/TUẦN

17.TIẾNG ANH GT LÊ VĂN HƯU HOÀN KIẾM GIÁ 200K/1B DẠY 2B/TUẦN

18.TIẾNG ANH GT KHU BIỆT THỰ LINH ĐÀM GIÁ 200K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

 

1 - THANH NHẠC LỚP 7 TÔN ĐỨC THẮNG     GIÁ 150K 1B/TUẦN   GS NỮ

2- VẼ DẠY  LỚP 3 KIM GIANG    GIÁ 150K 2B/TUẦN   

3-ĐÀN  ORGAN   LỚP 3 MINH KHAI    GIÁ 150K  2B/TUẦN Y/C SV NỮ

4-TIN HỌC VĂN PHÒNG NGUYỄN TRÃI    GIÁ  250K  2B/TUẦN DẠY NGƯỜI LỚN 

5-THANH NHẠC BÉ 5 TUỔI TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH      GIÁ 150K 1B/TUẦN   

6-TIN HỌC VĂN PHÒNG XUÂN ĐỈNH DẠY NGƯỜI LỚN     GIÁ 150K 2B/TUẦN   

7-TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỘI CẤN     GIÁ 150K 2B/TUẦN   DẠY CHỊ ĐÃ ĐI LÀM 

8-VẼ LỚP 11 NGÃ TƯ SỞ HỌC TỪ ĐẦU HƯỚNG THI ĐẠI HỌC GIÁ 400K/1B DẠY 2B/TUẦN

 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 335 Tầng 4 Đường  Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Trên  Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình 
Chủ nhiệm CLB :  Cô :HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0919 575 058 - 0962 546 935

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

 

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội