LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

 

1-TOÁN  LỚP 5 NGỌC HỒI    GIÁ 90K    3B/TUẦN 

2- TOÁN  LỚP  5 NGUYỄN VĂN CỪ    GIÁ 100K   2B/TUẦN 

3-  TOÁN  LỚP  6 HÀNG GIẤY   GIÁ 100K    2B/TUẦN   

4-TOÁN     LỚP  8 KIM NGƯU    GIÁ SV 100  3B/TUẦN

5- TOÁN   LỚP 8 ĐÊ LA THÀNH  GIÁ 250K  2B/TUẦN

6-TOÁN LỚP  11 CẦU DẬU LINH ĐÀM GIÁ 250K  2B/TUẦN

8- LÝ  LỚP 11 KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM   GIÁ 250K  2B/TUẦN  

9-  TOÁN LỚP 8 CẦU GIẤY    GIÁ   100K  2B/TUẦN

10-TOÁN  LỚP 7 PHỐ HUẾ   GIÁ 100K  2B/TUẦN  

11-TOÁN   LỚP 11 NGUYỄN VĂN CỪ    GIÁ 120K B/TUẦN

12- TOÁN LỚP 7 CHÂN CẦU CHƯƠNG DƯƠNG  GIÁ  120K  2B/TUẦN

13-TOÁN  LỚP 11 GIẢI PHÓNG   GIÁ 100K 2B/TUẦN  Y/C GIA SƯ NỮ 

14-  TOÁN LỚP  5 TÂY M GIÁ 100K   2B/TUẦN

15- LÝ    LỚP 7 HÀM LONG HOÀN KIẾM    GIÁ 200K  2B/TUẦN    

16- TOÀN    LỚP 11 TRẦN QUANG KHẢI    GIÁ 100K   2B/TUẦN   

17-TOÁN   LỚP  11 HÀNG BÀI  GIÁ 100K  2B/TUẦN

18-HOÁ   LỚP 12 XUÂN ĐỈNH    GIÁ 250 6B/TUẦN CẤP TỐC PHÍ NHẬN LỚP 300K

19- TOÁN  LỚP 8 LÊN 9 LẠC TRUNG   GIÁ 120K  2B/TUẦN

20-LÝ  LỚP11 LÊN  12 ĐỊNH CÔNG      GIÁ 120K  2/TUẦN

21-TOÁN  LỚP 8 XUÂN LA XUÂN ĐỈNH  200K 2B/TUÂN 

22-TOÁN  LỚP 12 VÒNG TRÒN GIA LÂM  GIÁ 250K 6B/TUẦN ÔN CẤP TỐC PHÍ 300K

23-HOÁ   LỚP 12 VÒNG TRÒN GIA LÂM  GIÁ 250K 6B/TUẦN ÔN CẤP TỐC PHÍ 300K

24-SINH LỚP 12 VÒNG TRÒN GIA LÂM  GIÁ 250K 6B/TUẦN ÔN CẤP TỐC PHÍ 300

25-TOÁN LỚP 7 NGUYỄN TRÃI   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

26-TOÁN LỚP 11 LÊN 12 BẾN XE MỸ ĐÌNH GIÁ 200K  2B/TUAN

27.TOÁN LỚP 8 ĐẠI CỒ VIỆT  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

28.TOÁN LỚP 8 HỒ TÙNG MẬU GIÁ 100K  2B/TUẦN 

29- TOÁN LỚP 7 KIM MÃ GIÁ 100K  2B/TUẦN 

30-TOÁN LỚP 5 NGUYỄN AN NINH GIÁ 200K  2B/TUẦN 

31-TOÁN +LÝ + HOÁ LỚP 12 BA LA HÀ ĐÔNG GIÁ SINH VIÊN  200K  2B/TUẦN   3 GIA SƯ DẠY KHÁC NHAU

B.TIẾNG ANH + VĂN..

1-TIẾNG ANH LỚP 7 CÁT LINH     GIÁ 100K 2B/TUẦN  

2-TIẾNG ANH LỚP 2 CẦU GIẤY    GIÁ 100K 2B/TUẦN

3-TIẾNG ANH LỚP 11 MINH KHAI   GIÁ 120K  2B/TUẦN  

4-TIẾNG ANH LỚP 11  ĐƯỜNG BƯỞI  GIÁ  SV 120K   GIÁ GV 200K 2B/TUẦN

5- TIẾNG ANH LỚP 11 NGÃ TƯ SỞ    GIÁ 100K  3B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 6 NGUYỄN VĂN CỪ    GIÁ 150K  2B/TUÂN 

7-TIẾNG ANH LỚP 9 QUỲNH MAI    GIÁ 100K 2B/TUẦN

8-TIẾNG ANH LỚP 8 LINH ĐÀM     GIÁ SV  100K GIÁ GV 200K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP 9 TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH    GIÁ 120K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 1 TIẾN THỊNH MÊ LINH  GIÁ 100K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP 6 HAI BÀ TRƯNG    GIÁ 100K 3B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 12 TÂY HỒ   GIÁ 120K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 6 PHẠM VĂN ĐỒNG   GIÁ GV 200K 2B/TUẦN 

14 -TIẾNG ANH  LỚP 11 NGHI TÀM ÂU CƠ     GIÁ 120K   2B/TUẦN 

15-TIẾNG ANH  LỚP  7 BỒ ĐỀ LONG BIÊN  GIÁ 120K 2B/TUẦN 

16-TIẾNG ANH LỚP 11 GIẢI PHÓNG   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

17-TIẾNG ANH LỚP 9 KIM Mà   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

18-TIẾNG ANH LỚP 11 HÀNG BÔNG    GIÁ 100K  2B/TUẦN 

19-TIẾNG ANH LỚP 10 HỒ TÙNG MẬU   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

VĂN

1- VĂN LỚP 8 HOÀNG HOA THÁM  GIÁ 100K  2B/TUẦN 

2-VĂN LỚP 8 TÔ HIẾN THÀNH HOÀN KIÊM   GIÁ  SV 100K GV  200K  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP 6 TÔN ĐỨC THẮNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

4-VĂN LỚP 7 MINH KHAI  GIÁ 100K   2B/TUẦN

5- VĂN LỚP 11 ĐÔI CAN    200K  2B/TUẦN

6- VĂN LỚP 6 YÊN VIÊN GIA LÂM GIÁ 200K  2B/TUẦN

7- VĂN LỚP 9 HOÀNG HOA THÁM    GIÁ 200K   3B/TUẦN

8-VĂN LỚP 9 BẠCH ĐẰNG  GIÁ 150K  2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 7 LO ĐÚC  GIÁ 200K  3B/TUẦN 

10-VĂN LỚP 8 HÔ TUNG MÂU   GIÁ 100K  2B/TUẦN

11.VAN LOP 8 NGUYÊN TRAI GIA 200K 2B/T

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 2  TOÁN +TV  NGÃ TƯ SỞ  GIÁ 200K    2B/TUẦN

2-LỚP 1 TOÁN +TV NGUYỄN CHÍ THANH    GIÁ 100K 2B/TUẦN  

3-LỚP 4 LÊN 5 TOÁN+TV  XUÂN ĐỈNH  GIÁ 200K 2B/TUẦN

4-LỚP 3 TOÁN  +TV KHU CHỦ NHÂN BẮC THĂNG LONG   GIÁ   100K  2B/TUẦN 

5-LỚP 1 TOÁN +TV  BẾN XE LƯƠNG YÊN GIÁ 100K  2B/TUẦN

6- LỚP 4  TOÁN+TV TAM CHINH HOÀNG MAI GIÁ 250K  3B/TUẦN   

7-LỚP 4 LÊN 5   TOÁN +TV  GIẢI PHÓNG 100K   3B/TUẦN 

8-LỚP 1 TOÁN +TV  KIM GIANG   GIÁ 200K  3B/TUẦN

9-LỚP 2 TOÁN +TV PHÓ ĐỨC CHÍNH    GIÁ 100K  2B/TUẦN   

10-LỚP 1 TOÁN+TV VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG  GIÁ 200K 2B/TUẦN

11- LỚP  4 TOÁN +TV NGUYỄN NGỌC VŨ ĐƯỜNG LÁNG    GIÁ 100K  3B/TUẦN

12-  LỚP 2 TOÁN +TV  ĐA SĨ HÀ ĐÔNG  GIÁ 150K 3B/TUẦN

13- LỚP 2  TOÁN+TV LƯƠNG THẾ VINH NGUYỄN TRÃI   GIÁ 100K 3B/TUẦN

14-LỚP 1 TOÁN +TV NHÀ HÁT LỚN     100K  2B/TUẦN

15-LỚP 1 TOÁN +TV HÀNG THAN   GIÁ 100K   2B/TUẦN 

16-LỚP 2 TOÁN +T.V TRẦN ĐĂNG NINH  GIÁ 90K  3B/TUẦN   

17-LỚP 5 TOÁN +TV BẾN XE ĐÔNG MỸ THANH TRÌ  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

18-LỚP 4 TOÁN +TV LINH ĐÀM   GIÁ 200K   2B/TUẦN 

19 - LỚP 3 TOÁN+TV THÁI HÀ     GIÁ 90K    3B/TUẦN 

20- LỚP 3 TOÁN +TV  KHÂM THIÊN  GIÁ 100K   2B/TUẦN

21-LỚP 2 TOÁN +TV  ĐÊ LA THÀNH   GIÁ 100K 3B/TUÂN

22-LỚP 4 TOÁN +TV  KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH 2  GIÁ 200K  2B/TUẦN

23-LỚP 2 TOÁN +TV   LÊ THANH NGHỊ BK   GIÁ 100K  3B/TUẦN

24-LỚP 2 TOÁN +TV   HỒ TÙNG MẬU   GIÁ 100K  3B/TUẦN

 
 

*LỚP BÊN ĐÔNG ANH ,GIA LÂM,SÓC SƠN TÂY BA VÌ... VÙNG CẬN TRUNG TÂM 

1-LỚP 2 TOÁN+TV NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 90K 2B/TUẦN

2-LỚP 3 TOÁN +TV   NGUYỄN VĂN CỪ GIÁ 100K 2B/TUẦN

3-LỚP 1 TOÁN+TV NGUYỄN VĂN CỪ GIÁ 150K 2B/TUẦN

4-LỚP 1  TOÁN + TV VIM COM LONG BIÊN GIÁ 100K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH LỚP 4 NGUYỄN SƠN  GIÁ 200K 2B/TUẦN

6- LỚP 3 TOÁN +TV KIM CHUNG ĐÔNG ANH GIÁ 100K 2B/TUẦN

7-TIẾNG ANH LỚP 8 NGUYỄN SƠN GIA LÂM GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
8-TOÁN 7 YÊN VIÊN GIA LÂM  GIÁ 100K  2B/TUẦN
 
9-TIẾNG ANH LỚP 6 BỒ ĐỀ  LONG BIÊN  GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
10-TIẾNG ANH LỚP 12 NGUYỄN SƠN  GIÁ 250K 2B/TUẦN
 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP LINH ĐÀM   SV GIÁ 200K     2B/TUẦN

2-TIẾNG ĐỨC  LỚP 8 TÔN ĐỨC THẮNG   GIÁ 200K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐAN PHƯƠNG GIÁ 250K 2B/TUẦN

4-TIẾNG HÀN  GIAO TIẾP ĐẶNG XÁ GIA LÂM GIÁ 200K 2B/TUẦN

5-TIẾNG ANH GIAO TIẾP CẦU GIẤY   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

6-TIẾNG ANH GIAO TIẾP KIM Mà GIÁ 200K 2B/TUẦN 

7-TIẾNG ANH PHÁP LỚP 3 HÀNG BÀI GIÁ 200K 2B/TUẦN  

8-TIẾNG PHÁP LỚP  5 LÊ DUẨN  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

1-TIN HỌC LỚP 3 + LỚP 5 TRƯƠNG ĐỊNH  GIÁ 150K 2B/TUẦN   

2- ĐÀN PIANO LỚP 2 LÁNG HẠ  GIÁ 200K  2B/TUẦN

3-ĐÀN  PIANO   LỚP 1 THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN AN KHÁNH  GIÁ 200K  2B/TUẦN

4-ĐÀN PIANO LỚP 1 LỚP 6 NGUYỄN TRÃI GIÁ  200K  2B/TUẦN

5-VẼ LỚP 1 NGHĨA TÂN  GIÁ 150K  2B/TUÂN

6- GITA LỚP 9 CỬA ĐÔNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB :  Cô 
:HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0937 508 586 - 09765.3.6789

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp 

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội