LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

DANH SÁCH CÁC LỚP TIỂU HỌC +TOÁN + LÝ + HÓA + TIẾNG ANH  + VĂN  CẦN GIA SƯ GẤP  Lớp đi dạy ngay nhé  cập nhật lúc 22h ngày 25/12

 

 

LỚP TIỂU HỌC CẦN GẤP Liên hệ nhận lớp SĐT:04.66834158 DĐ: 0966 275 353.

----------------------------------------------------------------------------
H0 - Lớp 4 Toán Xuân thủy Cầu giấy, Lương 100/b, 3b/ tuần, SV nam, nữ.

 

H1- Lớp 3 Toán Xuân đỉnh. Lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

H1a- Lớp 4 Toán+ TV HOÀNG HOA THÁM , lương 100/b, 4b/ tuần, sV nữ.

 

H1b- Lớp 1 Toán + Tv Tây sơn, lương 100/b, 3b/ tuần, SV nữ đanh đá, kinh nghiệm, cần luôn.

 

H1c –Lớp 1 toán+tv Phúc tân hoàn kiếm, lương 100k/buổi, dạy 2b/ tuần. sv nữ.

 

H2- Lớp 5 toán +tv Phố Nguyễn tuân nguyễn trãi, lương 200k/1b dạy 2b/tuần sv nữ ra trường.

 

H2a- Lớp 4 toán + TV Xuân la Tây Hồ, Lương 100k/1b dạy 2b/tuần. sV nữ.

 

H2b. Lớp 1 Toán + TV + luyện Chữ Hồ Đền Lừ, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ .

 

H2c- Lớp 1 Đọc + luyện viết Ngã tư sở, lương 100/b, 1b/ tuần, SV nữ.

 

H2 – Lớp 1 Luyện chữ Nghi Tàm, lương 120k/1b dạy 2b/tuần sv nữ.

 

H2a.Lớp 1 toán +tv Nam hồng đông anh lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ dạy tốt

 

H2b- Lớp 1 Toán +tv Hàng Thiếc, lương 100k/1b dạy 3b/tuần sv nữ.

 

H2c-Lớp 5 toán +tv định công lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv NỮ.

 

H3- Lớp 2 Toán+ Tiếng Việt Cầu diễn, lương 100k/b, 3b/ tuần, sv nữ.

 

H3a- LỚP 3 Toán + Tv Tràng thi, lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam nữ dạy tốt.

H3a- Lớp 4 Toán + Tv Trương định, lương 100/b, 3b/ tuần, SV nữ.

 

H3c- Lớp 4 Toán + Tv Trần Khát Chân, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nam, nữ .

 

H4- Lớp 5 Toán + TV Quang trung Hà đông, Lương 100/b, 2b/ tuần, dạy tối thứ 3 và 5 ,SV nam, nữ.

 

H4a- Lớp 5 toán +tv Phương mai, lương 100k/1b sv dạy 3b/tuần sv nữ.

 

H4b-Lớp 4 toán +tv Phúc tân, lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c Sv nữ.

 

H4c-Lớp 4 toán+ tv Thụy khuê, lương 100k/1b dạy 2b/tuần SV nữ.

 

H5- Lớp 4 Toán+ Tv Mai động, lương 120/b, 2b/ tuần, SV nam, nữ.

 

H5a- lớp 2 Toán + TV lê đức thọ gần đại học thương mai , lương 80/b, 2b/ tuần, SV nữ. dạy 1,5h

 

H5b- Lớp 2 Toán + TV Đội Cấn, lương 100/b, 3b/ tuần, SV nữ.

 

H5c- Lớp 2 Toán + TV Phố Huế, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

H6- Lớp 5 Toán + TV Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm, lương 100/b, 1b/ tuần, SV nữ.

 

H6a –Lớp 4 Toán + TV Ngã tư sở, lương 180/b, 3b/ tuần phí GV nữ.

 

H6b- Lớp 3 Toán + TV Nguyễn Trãi, lương 100/b, 2b/ tuần, sv nữ.

 

H6c- lớp 4 Toán + TV Đê la thành, lương 100/b, 3b/ tuần, sv nữ.

 

H7- Lớp 2 Toán + TV Trương định, lương 200/b , 2b/ tuần, GV nữ.

 

H8- Lớp 3 Tiếng Việt Nguyễn Khang Cầu Giấy, lương 100/b, 1b/ tuần, SV nữ.

 

 

LỚP TOÁN + LÝ + HÓA  Liên hệ nhận lớp SĐT:04.66834158 DĐ: 0966 275 353.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

T0- Toán Lớp 6 Cầu diễn, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nam, nữ.

T0’ – Toán lớp 9 KĐT Pháp vân, lương 120k/1b dạy, dạy 2b/tuần. Sinh viên nữ.

 

T1 – Toán lớp 5 VĂN MIẾU, Lương 100/b, 2b/ tuần, SV nam dạy trường nào cũng được, không giọng địa phương.

 

T1a – Toán học lớp 6 văn phú hà đông , lương 200k/b, 2/tuần, cô giáo nhiệt tình

 

T1b-Toán học lớp 5 KĐT Văn quán, lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nữ.

 

T1c-Hóa lớp 10 Mai động, lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam, nữ.

 

T1d- Hóa lớp 10 Đào Tấn, lương 120/b , 2b/ tuần, sv nam , nữ chuyên hóa.

 

T2- Toán lớp 7 Khâm thiên , lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

T2a- Hóa Lớp 8 cầu giấy, lương 200/b, 1b/ tuần, SV nam, ra trường.

 

T2b – Toán lớp 7 KĐT pháp vân , lương 100k/buổi, dạy 2b/tuần. SV nữ.

 

T2c.Toán lớp 8 Mai dịch Cầu Giấy, lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ chuyên khối A.

 

T2d – Toán lớp 4 Bạch đằng, lương 100/b, 1b/ tuần, dỵ chiều CN SV nam , nữ.

 

T3- Toán lớp 9 Trần duy hưng , lương 120/b, 2b/ tuần , SV nam, nữ.

 

T3a – Toán lớp 9 Khâm thiên , lương 130k/buổi, dạy 2b/tuần, sv nam nữ dạy tốt.

 

T3b.Toán lớp 4 Xuân thủy Cầu giấy, lương 100/1b dạy 3b./tuần sv nam, nữ.

 

T3c – Toán lớp 3 Xuân đỉnh, lương 100k/1b dạy, dạy 2b/tuần. sinh viên nữ.

 

T4-Toán lớp 7 Tố Hữu Lê Văn Lương, lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ, có chuyên môn phương pháp.

 

T4a. Toán lớp 6 kim liên mới ,lương 100k/ buổi, 2b/ tuần, SV nữ.

 

T5 – Toán + Văn 6 Tây mỗ, lương 100k/buổi, dạy 3b/tuần, sV nữ kiến thức cơ bản.

T5a. – Toán lớp 4 ngã tư sở , lương 200/1b, 2b/tuần, gV nữ kiến thức cơ bản.

 

T5b – Lý lớp 11 Lê Văn lương, lương 120/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

T6 –, Toán lớp 10 Đại mỗ, lương 120k/buổi, dạy 2b/tuần. Sv nữ .


T6a- Toán lớp 7 bùi xương trạch , lương 100/b , 3b/ tuần, SV nam, nữ.

 

T6b- Lý lớp 8 Đội cấn, lương 100/b, 1b/ tuần, sv nữ.

 

T7 – Toán lớp 11 xa la hà đông, lương 120k/buổi, dạy 2b/tuần. sv nam, nữ .


T8, Toán + Văn lớp 6 Mễ trì hạ, lương 100k/buổi, dạy 3b/tuần. sv nam, nữ.

 

T8a – Toán lớp 7 Trần Nguyên hãn Hoàn kiếm, lương 100/ b, 2b / tuần, SV nữ.

 

T9 – Toán lớp 8 Ngô quyền hoàn kiếm, lương 100k/buổi, dạy 3b/tuần. SV nữ cứng.

 

T10, Vật lý lớp 11 trương định , lương 120k/buổi, dạy 2b/tuần. SV nữ.

 

T11, Toán lớp 11 Minh khai , lương 120k/buổi, dạy 2b/tuần. SV nữ

 

T12-Toán lớp 9 Lò Đúc, lương 120k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ.

 

T13- Lý lớp 9 trần duy hưng, lương 120/b, 1b/ tuần, sv nam nữ dạy tốt kiến thức cơ bản.

 

T14- Toán lớp 10 Xa la Hà Đông, lương 200/b, 1b/ tuấn, SV nữ ra trường.

 

 

T15- Toán lớp 9 Khâm thiên, lương 80/b, 2b/ tuần, dạy 1.5h/ b, SV nữ.

 

CÁC LỚP TIẾNG ANH. Liên hệ nhận lớp SĐT:04.66834158 DĐ: 0966 275 353.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A0- Tiếng anh lớp 3 giải phóng , lương 100k/1b day 2b/tuần sv nam nữ chiều t5 2h-4h sang chủ nhật 9-11h

 

A0’-Tiếng anh lớp 3 Thái Hà, lương 120k/1b dạy 1b/tuần dạy 2 bé sv nữ.

 

A1a-Tiếng anh lớp 11 tạ quan bửu , lương 120k/1b dạy 2b/tuần sv nam, nữ.


A1b-Tiếng anh lớp 6 Ngọc hồi lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ.

 

A1c-Tiếng anh lớp 7 Mỗ lao Hà đông, lương 100k/1b dạy 1b/tuần , sv nữ dạy tốt.

 

A1d-Tiếng anh lớp 1 mỹ đình lương 200k/1b dạy 2b/tuần sv nữ ra trường

 

A2.Tiếng Anh lớp 8 Vạn Phúc Kim mã, lương 100k/1b dạy 2b/tuần y/c sv nam , nữ.

 

A2a- Tiếng anh 8 Trường chinh, lương 100/1b, 2b/tuần, SV nam, nữ .

 

A2b- Tiếng anh lớp 1 Minh khai, lương 100/b, 2b / tuần, SV nam, nữ.

 

A2c- Tiếng anh lớp 8 Giảng võ , lương 100/b , 2b/ tuần, SV nữ.

 

A2d- Tiếng anh lớp 5 văn miếu , Lương 100/b , 1b/ tuần, SV nam kiến thức cơ bản.

 

A3- Tiếng anh lớp 8 mỹ đình đh thương mai . lương 250/b, 2b/ tuần, sv nữ.ra trường

 

A3a- Tiếng anh lớp 9 Quang trung hà đông, Lương 120/b, 2b/ tuần, SV nam, nữ nắm chắc ngữ pháp.

 

A3b- Tiếng anh lớp 11 KĐT MỄ TRÌ , lương 200/b, 2b/ tuần, sv , nữ ra trường dạy tốt có thể dạy buổi sang

.
A3c – Tiếng anh lớp 7 Viện 103, Lương 100/b, 1b/ tuần, SV nữ.

 

A4-Tiếng anh lớp 11 ngã tư sở lương 120k/1b dạy 2b/tuần sv nam.

 

A4a – Tiếng anh lớp 7 Cổ nhuế, Lương 250/b, 2b/ tuần, SV nữ ra trường.

 

A4b- Tiếng anh lớp 3 Trại Cá trương định, lương 100/b ,2b/ tuần, SV nam Kiến thức cơ bản.

 

A4c.Tiếng anh lớp 7 Kim ngưu, lương 100k/1b dạy 2b/tuần dạy, sv nam, nữ. dạy cơ bản

 

A5-Tiếng Anh lớp 7 trung tâm thương mai thanh trì văn điển lương 100k/1b dạy 2b/ sv nữ dạy tốt.

 

A5a- Tiếng anh lớp 12 Ciputra Tây Hồ, lương 450/b, 2b/ tuần, SV nam, nữ ra trường bé học chu văn an dạy 3 tiếng.

 

A6-Tiếng lớp 3 Định Công, lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ .

 

A7-Tiếng Anh lớp 5 KĐT Văn quán, lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ.

 

A7a- Tiếng anh lớp 9 Phúc tân Hoàn kiếm, lương 120/b , 1b / tuần, Sv nữ.

 

A7c- Tiếng anh lớp 6 Lê thánh Tông, lương 100/b , 2b/ tuần, SV nữ.

 

A8-Tiếng anh lớp 10 Xuân đỉnh, lương 120k/b dạy 2b/tuần sv nam, nữ dạy cơ bản.

 

A9- Tiếng Anh lớp 3 yên nghĩa hà đông lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ

 

A10-Tiếng anh lớp 6 hàng ngang hoàn kiếm, lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ dạy tốt.

 

A11- Tiếng anh lớp 8 KĐT mỗ lao, lương 200/b, 2b/ tuần, SV nam, nữ ra trường.

 

A12- tiếng anh lớp 8 Ciputra tây hồ, lương 250/ b, 2b/ tuần, GV nam, nữ phát âm chuẩn.

 

A13 – Tiếng anh lớp 7 Timecity, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nam, nữ .


A14- Tiếng anh lớp 8 thái hà, lương 250/b, 2b/ tuần, GV nữ.

A15- Tiếng anh lớp 11 time city minh khai , lương 200/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

A16- Tiếng anh lớp 8 kim ngưu, lương 200/b, 2b/ tuần, sv nữ ra trường dạy tốt.

 

A17 – Tiếng anh lớp 7 Láng hạ, lương 100/b, 2b/ tuần, sv nữ.

 

A18- Tiếng anh lớp 7 Mỹ Đình, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

CÁC LỚP VĂN. Liên hệ nhận lớp SĐT:04.66834158 DĐ: 0966 275 353.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

V0- Văn Lớp 6 Cầu diễn, lương 100/b, 1b/ tuần, sv nữ.

 

V0’- Văn Lớp 6 Lĩnh Nam, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

V1-Văn lớp 5 KĐT Đại thanh, lương 200k/1b dạy 1b/tuần sv nữ ra trường.

 

V1a- Văn lớp 7 Tam trinh mai động, lương 200/b, 2b/ tuần, GV nữ.

 

V1b- Văn lớp 4 Trần quý Cáp ga Hà Nội, lương 100/b,1b/ tuần, Sv nữ.

 

V1c- văn lớp 4 trường chinh, lương 100/b, 1b/ tuần, Sv nữ.

 

V2- văn lớp 11 Nguyễn khoái, lương 250/b, 1b/ tuần, GV nữ.

 

V2a- Văn lớp 7 Vĩnh tuy, lương 200/b, 2b/ tuần, Gv nữ.

 

V2b- Văn lớp 10 Xuân Đỉnh, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ.’

 

V2c- Văn lớp 8 tây mỗ hà đông lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nam nữ bé trai học cơ bản

 

V3- Văn lớp 6 Đỗ ngọc du lò đúc lương 100/1b dạy 2b/tuần sv nam, nữ .


V3a- Văn lớp 5 Linh đàm lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ .

 

V3b- Văn lớp 8 KĐT Bắc Văn Khánh lương 100k/1b dạy 2b/tuần sv nữ dạy tốt.

 

V4.Văn lớp 6 Chợ Bưởi lương 100k/1b dạy 2b/tuần , SV nữ.

 

V5. Văn lớp 8 Đền lừ mai động, lương 100/b, 2b/ tuần, SV nữ.

 

 

(LỚP ĐI DẠY NGAY NHÉ. KHÔNG DẠY NGAY HOÀN LẠI PHÍ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Còn nhiều lớp mới các bạn like trang của mình mình cập nhật lớp thường xuyên nhé
CÁC BẠN CÓ NHU CẦU ĐI DẠY QUA ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG MÌNH : TẦNG 4 ( TRÊN TIỆC CƯỚI ANH QUÂN ), TÒA CHUNG CƯ SỐ 335, ĐƯỜNG CẦU GIẤY – HÀ NỘI , CÁC BẠN NÊN GỌI TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÔNG TIN LỚP NHÉ! MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 
CÔ ÁNH: SĐT:04.66834158 DĐ: 0966 275 353.
CẢM ƠN CÁC BẠN !!

 

 

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

 

Văn phòng tiếp khách: Tầng 4 số nhà 335 đường Cầu Giấy
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội