LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

 

1- TOÁN LỚP 6 NGUYỄN VĂN CỪ       200K 2B/TUẦN 

2- TOÁN   LỚP 6 CẦU DIỄN    GIÁ 200K   2B/TUẦN 

3-  TOÁN    LỚP  10 TRẦN CUNG HOÀNG QUỐC VIỆT    GIÁ 100K    2B/TUẦN   

4-   TOÁN         LỚP  9 CHÙA BỘC     GIÁ 120K  2B/TUẦN

5- TOÁN   LỚP 8 MỄ TRÌ THƯỢNG KENG NAM   GIÁ 200K  2B/TUẦN

6- TOÁN   LỚP  6 TRƯƠNG ĐỊNH      GIÁ 100K  2B/TUẦN

8-TOÁN     LỚP 10 KHÂM THIÊN    GIÁ 100K  2B/TUẦN  

9-  TOÁN   LỚP  7 GIẢI PHÓNG       GIÁ   200K  2B/TUẦN

10- LÝ  LỚP 11 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG GIÁ 120K  2B/TUẦN   SINH VIÊN DẠY 

11- HOÁ    LỚP 9 NGUYỄN KHÁNH TOÀN     GIÁ  120K  2B/TUẦN

12- TOÁN     LỚP 6 PHẠM HÙNG    GIÁ 200K  2B/TUẦN

13-TOÁN     LỚP  6 XUÂN DIỆU TÂY HỒ    GIÁ 200K 2B/TUẦN  

14-  TOÁN LỚP  11 TÔN ĐỨC THẮNG  GIÁ   200K   3B/TUẦN 

15-  HOÁ LỚP 10 VĂN QUÁN    GIÁ 200K  GIÁ  2B/TUẦN      

16- TOÀN    LỚP 7 PHAN ĐÌNH GIÓT     GIÁ 200K   2B/TUẦN   

17- TOÁN     LỚP  9 HOÀNG HOA THÁM     GIÁ 200K  2B/TUẦN

18-TOÁN  LỚP  9 TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH      GIÁ 120K  2B/TUẦN 

19- HOÁ  LỚP 10 XUÂN MAI CHƯƠNG MỸ     GIÁ 200K  2B/TUẦN

20- TOÁN     LỚP 6 LÁNG HẠ       GIÁ 250K  3/TUẦN

21- HOÁ   LỚP  11 BẠCH ĐẰNG HK  100K 2B/TUÂN  

22- TOÁN      LỚP  6 TRIỀU KHÚC  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

23-TOÁN   LỚP 10  NGUYỄ TRÃI       GIÁ 300K 2B/TUẦN 

24- TOÁN   LỚP  7 PHẠM VĂN ĐỒNG   GIÁ 120K 2B/TUẦN 

25- TOÁN   LỚP 11 MINH KHAI  GIÁ 120K 2B/TUẦN 

26- HOÁ  LỚP 11 HỒ TÙNG MẬU     GIÁ 120K  2B/TUAN

27.TOÁN LỚP 10 HÀNG ĐỒNG     GIÁ 100K  2B/TUẦN 

28.TOÁN  LỚP  LỚP  11 CẦU GIẤY    150K  2B/TUẦN 

29- TOÁN LỚP  7 NGUYỄN THIẾT HOÀN KIẾM    GIÁ 100K  2B/TUẦN

30-TOÁN   LỚP 8 LẠC LONG QUÂN    GIÁ 200K 2B/TUẦN 

31- LÝ     LỚP 12 NGUYỄN CHÍ THANH     GIÁ 200K 2B/TUẦN 

 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

1-TIẾNG ANH LỚP 10 CẦU DIỄN    GIÁ GV 250K 2B/TUẦN   

2-TIẾNG ANH LỚP 9 CẦU GIẤY   GIÁ 250K 2B/TUẦN 

3-TIẾNG ANH LỚP 11 TRẦN HƯNG ĐẠO        GIÁ 120K  2B/TUẦN  

4-TIẾNG ANH LỚP 11 THÀNH CÔNG   GIÁ 200K 2B/TUẦN

5- TIẾNG ANH LỚP 11 NÚI TRỨC KIM Mà      GIÁ 120K  2B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 8 VĂN ĐIỂN      GIÁ   100K 2B/TUẦN 

7-TIẾNG ANH LỚP 7 MINH KHAI GIÁ 100K 2B/TUẦN

8-TIẾNG ANH LỚP 6 THÁI THỊNH GIÁ 200K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP  10 PHÚ THƯỢNG TÂY HỒ GIÁ 200K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 9 NAM TRUNG YÊN BIG C GIÁ 200K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP 6 HOÀNG HOA THÁM       GIÁ 100K 2B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 6 NAM HỒNG ĐÔNG ANH      GIÁ 200K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 2 XÓM ĐỒI TRƯƠNG YÊN CHƯƠNG MỸ    GIÁ 200K 2B/TUẦN 

14 -TIẾNG ANH 3 LÊ DUẨN      GIÁ 200K  2B/TUẦN 

15-TIẾNG ANH  LỚP 7 TÔN ĐỨC THẮNG     GIÁ 120K 2B/TUẦN 

16-TIẾNG ANH LỚP 11 TÔN ĐỨC THẮNG     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

17-TIẾNG ANH LỚP 9 GIẢI PHÓNG      GIÁ 120K  2B/TUẦN 

18-TIẾNG ANH LỚP 2 NGUYỄN ĐỨC CẢNH TRƯƠNG ĐỊNH   GIÁ 200K  3B/TUẦN 

19-TIẾNG ANH LỚP 6 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG    GIÁ 100K  2B/TUẦN 

20-TIẾNG ANH LỚP 2 CHÂN CẦM HÀNG DA     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

21-TIẾNG ANH LỚP 6 LẠC LONG QUÂN    GIÁ 120K  2B/TUẦN 

22-TIẾNG ANH LỚP 7 ĐỀN LỪ CẦU MAI DỘNG   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

23-TIẾNG ANH LỚP12 THÁI HÀ    GIÁ 120K  2B/TUẦN 

24-TIẾNG ANH LỚP12  KIM NGƯU     GIÁ 250K  2B/TUẦN 

25-TIẾNG ANH LỚP1 + 3 THƯỢNG CÁT BẮC TỪ LIÊM  GIÁ 200K  2B/TUẦN 

26-TIẾNG ANH LỚP1 Ô CHỢ DỪA ĐỐNG ĐA   GIÁ 120K  2B/TUẦN  

26-TIẾNG ANH LỚP 7 ecopat  BÁT TRÀNG   GIÁ 350K  2B/TUẦN    DẠY 5 BÉ

 

 

VĂN

1- VĂN LỚP 6 THANH ĐÀM HOÀNG MAI     GIÁ 100K  2B/TUẦN 

2-VĂN LỚP 6 LĨNH NAM    GIÁ   100K  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP 9 HOÀNG HOA THÁM   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

4-VĂN LỚP 9 TRUNG KÍNH    GIÁ 250K   2B/TUẦN

5- VĂN LỚP 8 TÂN MAI      200K  2B/TUẦN

6- VĂN LỚP 9 LIỄU DAI     GIÁ 120K  2B/TUẦN

7- VĂN LỚP 10 HOÀNG HOA THÁM     GIÁ SV 120K    2B/TUẦN

8-VĂN LỚP 6 GIẢI PHÓNG     GIÁ 250K  2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 7 CỔ NHUẾ  GIÁ 100K  3B/TUẦN 

10-VĂN LỚP 12 KHƯƠNG TRUNG     250K 2B/TUẦN 

11-VĂ LỚP 10 PHỐ HUẾ    GIÁ 250K 2B/TUẦN 

12-VĂN LỚP 7 LÁNG HẠ GIÁ 100K 2B/TUẦN 

13-VĂN LỚP 8 CẦU GIẤY   GIÁ 100K  2B/TUẦN 

14- VĂN LỚP 8 MỸ ĐÌNH 1  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 4  TOÁN  + TV HOÀNG HOA THÁM  GIÁ 200K    3B/TUẦN

2-LỚP 2  TOÁN +TV HÀNG BỘT    GIÁ 100K 3B/TUẦN  

3-LỚP 2 TOÁN +  TIẾNG VIỆT LÀNG  YÊN HOA YÊN PHỤ   GIÁ 200K 3B/TUẦN

4-LỚP 1 TOÁN  +TV  KHÂM THIÊN    GIÁ   200K  2B/TUẦN 

5-LỚP 3 TOÁN +TV VĂN QUÁN     GIÁ 200K  3B/TUẦN

6- LỚP 1  TOÁN+TV THÀNH CÔNG   GIÁ 100K  2B/TUẦN   

7-LỚP 1    TOÁN +TV NGUYỄN KHÁNH TOÀN    100K   2B/TUẦN 

8-LỚP 2 TOÁN +TV  ĐƯỜNG BƯỞI   GIÁ 150K  2B/TUẦN

9-LỚP 3 TOÁN +TV TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH   GIÁ 200K  3B/TUẦN   

10-LỚP 4 TOÁN - TIẾNG  ĐƯỜNG BƯỞI   GIÁ 100K 2B/TUẦN

11- LỚP  1 TOÁN +TV ĐÊ LA THÀNH    GIÁ 100K  2B/TUẦN

12-  LỚP 2 TOÁN +TV CÁT LINH KIM Mà GIÁ 100K 3B/TUẦN

13- LỚP 4  TOÁN+TV  XA LA HÀ ĐÔNG  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

14-LỚP   5 TOÁN +TV  KHÂM THIÊN 200K  3B/TUẦN

15-LỚP 5  TOÁN TRUNG VĂN   GIÁ 200K   2B/TUẦN 

16-LỚP 3 TOÁN +T.V LĨNH NAM    GIÁ 200K  2B/TUẦN 

17-LỚP 1 TOÁN +TV TAM CHINH - MAI ĐỘNG    GIÁ 80K 5B/TUẦN 

18-LỚP 5 TOÁN +TV TRUNG VĂN  GIÁ 200K   2B/TUẦN 

19 - LỚP 1 TOÁN+TV NGÃ TƯ SỞ      GIÁ 200K    3B/TUẦN 

20- LỚP 4 TOÁN HÀNG BỒ     GIÁ 200K   3B/TUẦN

21-LỚP 2 TOÁN +TV CẦU GIẤY GIÁ 200K 3B/TUÂN

22-LỚP 4 TOÁN +TV  PHẠM VĂN ĐỒNG    GIÁ 100K  2B/TUẦN

23-LỚP 2 TOÁN +TV   ĐƯỜNG LÁNG    GIÁ 100K  3B/TUẦN

24-LỚP 4 TOÁN +TV   CHỢ LONG BIÊN    GIÁ 200K  3B/TUẦN

 

 

*LỚP BÊN ĐÔNG ANH ,GIA LÂM,SÓC SƠN TÂY BA VÌ... VÙNG CẬN TRUNG TÂM 

1-TOÁN LỚP 7 BỒ ĐỀ  LONG BIÊN    GIÁ  SV 100K    2B/TUẦN

2-TIẾNG ANH LỚP  5 NGUYỄN SƠN   GIÁ  100K 2B/TUẦN

3-LỚP 3 TOÁN+T V  PHÚ VIÊN BỒ ĐỀ    GIÁ 100K 3B/TUẦN

4-LỚP 4  TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ   GIÁ 100K 2B/TUẦN

5-TOÁN + VĂN + ANH LỚP 7  BỒ ĐỀ    GIÁ 200K 2B/TUẦN 3 THÀY CÔ 
 
6-TIẾNG ANH LỚP 4 ĐẶNG XÁ  GL  GIÁ  150K 2B/TUẦN
 
7-TIẾNG ANH LỚP 6 GẦN TIỂU HỌC VIỆT HƯNG    GIÁ 100K  2B/TUÂN
 
8-LÝ + HOÁ  LỚP 8 NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
9-TIẾNG ANH LỚP 5 ĐỨC GIANG  GIÁ 100K    2B/TUẦN
 
10-LỚP 1 TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ   GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
11- LỚP 3 TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 100K 2B/TUẦN  
 
12-LỚP 3 TOÁN + TV GIA LÂM   GIÁ 200K 2B/TUẦN  
 
13- LỚP 1 LUYỆN CHỮ NGỌC LÂM  GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
14  TIẾNG ANH  LỚP 6 HOA LÂM    GIÁ 200K  2B/TUẦN 
 
15- TOÁN 8 CỔ BI  GIA LÂM GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
16- LỚP 1 TOÁN +TV ECOPAT BÁT TRÀNG   GIÁ 100K 3B/TUẦN 
 
17-TOÁN +TV LỚP 2 BÁT TRÀNG  GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
18-TOÁN LỚP 7 NGỌC LÂM   GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
19-LÝ  LỚP 11 VIỆT HƯNG GIÁ 120K 2B/TUẦN 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG  ANH GIAO TIẾP THÁI THỊNH   GIÁ 350K  2B/TUẦN    2 NGƯỜI  HỌC 

2-TIẾNG PHÁP LỚP 10 TÔN ĐỨC THẮNG      GIÁ 200K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ĐỨC LỚP 10 CẦU GIẤY   GIÁ  200K 2B/TUẦN

4-TIẾNG PHÁP LỚP 9 LÁNG HẠ    GIÁ 250K 2B/TUẦN

5-TIẾNG NHẬT LỚP 6 NGUYỄN THÁI HỌC    GIÁ 150K 2B/TUẦN 

6-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIMECITY MINH KHAI   GIÁ 250K 2B/TUẦN  DẠY CƠ BẢN 

7-TIẾNG ANH NHẬT  LỚP 6 CẦU GIẤY  GIÁ 250K 2B/TUẦN  

8-TIẾNG  NHẬT LỚP 8 TRẦN CUNG  GIÁ 150K 2B/TUẦN 

9-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH GIÁ 150K GV   

10-TIẾNG NHẬT LỚP 4 LỚP 5  LÝ NAM ĐẾ  GIÁ 200K  1B/TUẦN 

11-TIẾNG ĐỨC VIỆN 108 HK  CHƯA BIẾT GÌ GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG NGA LỚP 9 KHƯƠNG TRUNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

1 -VẼ  LỚP 5 NGUYÊN HỒNG    GIÁ 200K 2B/TUẦN   

2- ĐÀN PIANO LỚP 12 VŨ TRỌNG PHỤNG   GIÁ 0K  2B/TUẦN

3-ĐÀN  PIANO  LỚP 3 GIẢNG VÕ  GIÁ 300K  2B/TUẦN

4-ĐÀN OCGAN LỚP 3 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG   GIÁ  150K  2B/TUẦN

5-ĐÀN OCGAN LỚP 5 ĐỊNH CÔNG    GIÁ  150K  2B/TUẦN 

6- ĐÀN OCGAR MỖ LAO  GIÁ 150K 2B/TUẦN

 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB :  Cô :HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0937 508 586 - 09765.3.6789

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội