LỚP CẦN DẠY NGAY ( F5 Cập nhật liên tục.....)

Chúng tôi đang cần tìm gia sư gấp  

(Luôn  có lớp mới chưa kịp đăng các bạn trực tiếp qua vp chọn lớp cho phù hợp )

A. LỚP TOÁN LÝ HOÁ + SINH +SỬ+ ĐỊA...

 

1- TOÁN LỚP 6 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG       100K 2B/TUẦN 

2- TOÁN    LỚP 5 CẦU DIỄN      GIÁ 200K   2B/TUẦN 

3-  LÝ     LỚP 5 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG     GIÁ 200K    1B/TUẦN   

4-   TOÁN LỚP 12 TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH      GIÁ 120K  2B/TUẦN

5- TOÁN   LỚP 5 NGĨA TÂN CẦU GIẤY     GIÁ 200K  2B/TUẦN

6- LÝ    LỚP QUAN NHÂN ĐƯỜNG LÁNG      GIÁ 200K  2B/TUẦN

8-TOÁN     LỚP  5 ĐƯỜNG LÁNG  GIÁ 200K  2B/TUẦN  

9-  HÓA   LỚP  9 NGUYỄN KHÁNH TOÀN      GIÁ   200K  2B/TUẦN

10- VẬT LÝ   LỚP 11 CHÙA LÁNG    GIÁ 130K  2B/TUẦN 

11- TOÁN LỚP 6 CÁT LINH      GIÁ  100K  2B/TUẦN

12- TOÁN LỚP 12 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH    GIÁ 120K  2B/TUẦN

13- HÓA     LỚP 9 TÂY HỒ     GIÁ 200K 2B/TUẦN  

14-  TOÁN  LỚP 9 HOÀNG HOA THÁM   GIÁ   100K   3B/TUẦN 

15-  TOÁN LỚP 8 TRƯỜNG CHINH GIÁ 100K  GIÁ  2B/TUẦN      

16- TOÁN     LỚP  6 NGUYỄN KHÁNH TOÀN    GIÁ 200K   2B/TUẦN   

17- HÓA      LỚP  8 CIPUTRA LẠC LONG QUÂN    GIÁ 200K  2B/TUẦN

18-TOÁN  LỚP 10 MINH KHAI     GIÁ 200K  2B/TUẦN 

19- LÝ  LỚP 12 QUỐC TỬ GIÁM     GIÁ 200K  2B/TUẦN

20- TOÁN     LỚP 10 TRẦN KHÁT CHÂN      GIÁ 200K  3/TUẦN

21- TOÁN   LỚP 8 ÂU CƠ    100K 2B/TUÂN  

22- TOÁN      LỚP  10 CẦU GIẤY   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

 

B.TIẾNG ANH + VĂN..

1-TIẾNG ANH LỚP 12 KHUẤT DUY TIẾN   GIÁ 300K 3B/TUẦN   

2-TIẾNG ANH LỚP 7 CẦU GIẤY     GIÁ 200K 2B/TUẦN  DẠY BUỔI SÁNG

3-TIẾNG ANH LỚP 6 BẾN XE YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG      GIÁ 200K  2B/TUẦN  DẠY BUỔI SÁNG 

4-TIẾNG ANH LỚP 2 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH    GIÁ 100K 2B/TUẦN

5- TIẾNG ANH LỚP  4 PHƯƠNG LIỆT    GIÁ 100K  2B/TUẦN  

6- TIẾNG ANH LỚP 9 TRUNG KÍNH     GIÁ   250K 2B/TUẦN 

7-TIẾNG ANH LỚP  4 PHÁO ĐÀI LÁNG   GIÁ 200K 2B/TUẦN

8-TIẾNG ANH LỚP 6 TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH  GIÁ 100K  2B/TUẦN

9-TIẾNG ANH LỚP  6 TRẦN PHÚ HÀ ĐÔNG  GIÁ 200K 2B/TUẦN 

10-TIẾNG ANH LỚP 6 TÂN TRIỀU  HÀ ĐÔNG  GIÁ 200K   2B/TUẦN

11- TIẾNG ANH LỚP 7 BỒ ĐỀ    GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG ANH  LỚP 8 MINH KHAI  GIÁ 200K 2B/TUẦN  

13-TIẾNG ANH  LỚP 10 LÒ SŨ HOÀN KIẾM    GIÁ 200K 2B/TUẦN 

14 -TIẾNG ANH 9 KĐT ĐẠI KIM    GIÁ 100K  2B/TUẦN 

15-TIẾNG ANH  LỚP 8 VĨNH HƯNG HOÀNG MAI GIÁ 150K  2B/TUẦN 

16-TIẾNG ANH LỚP 12 TRƯỜNG CHINH    GIÁ 120K  2B/TUẦN 

17-TIẾNG ANH LỚP 6 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG      GIÁ 100K   2B/TUẦN 

 

VĂN

1- VĂN LỚP 8 NGUYỄN KHANG   GIÁ 200K  2B/TUẦN 

2-VĂN LỚP 6 VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG   GIÁ   100K  2B/TUẦN

3-VĂN LỚP  6 VĂN QUÁN  GIÁ 100K 2B/TUẦN 

4-VĂN LỚP 7 THỤY KHUÊ    GIÁ 200K   2B/TUẦN

5- VĂN LỚP 6 HÀNG MÃ      200K  2B/TUẦN

6- VĂN LỚP 5 TRƯƠNG ĐỊNH   GIÁ 150K  2B/TUẦN

7- VĂN LỚP 6 QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG GIÁ 150K    5B/TUẦN

8-VĂN LỚP 10 GIẢNG VÕ     GIÁ 120K  2B/TUẦN

9-VĂN LỚP 10 TRẦN KHÁT CHÂN  GIÁ 200K  3B/TUẦN 

10-VĂN LỚP 6 KIM NGƯU    100K 2B/TUẦN 

11-VĂN LỚP 7 LÊ ĐÚC THỌ     GIÁ 200K 2B/TUẦN 

12-VĂN LỚP 9 ROYAL CITY  NGÃ TƯ SỞ GIÁ 100K 2B/TUẦN 

 

C. LỚP TIỂU HỌC 

1- LỚP 1  TOÁN  + TV NAM TRUNG YÊN   KENGNAM  GIÁ 200K    2B/TUẦN

2-LỚP 1  TOÁN +TV HOÀNG HOA THÁM   GIÁ 200K 2B/TUẦN  

3-LỚP 2 TOÁN +  TIẾNG VIỆT   ĐƯỜNG LÁNG  GIÁ 100K 2B/TUẦN

4-LỚP 5 TOÁN  +TV   LÊ VĂN LƯƠNG     GIÁ   200K  2B/TUẦN 

5-LỚP 5 TOÁN +TV  NGUYỄN CƠ  THẠCH MỸ ĐÌNH    GIÁ 200K  2B/TUẦN

6- LỚP 1  TOÁN+TV  LÊ ĐỨC THỌ MỸ ĐÌNH    GIÁ 200K  2B/TUẦN   

7-LỚP  3  TOÁN +TV TÂN MAI   100K   2B/TUẦN 

8-LỚP 3 TOÁN +TV  THÁI HÀ   GIÁ 100K  2B/TUẦN

9-LỚP 5 TOÁN +TVTRUNG KÍNH    GIÁ 100K  2B/TUẦN   

10-LỚP 2 TOÁN - TIẾNG VIỆT  NGHĨA TÂN  GIÁ 100K 2B/TUẦN

11- LỚP  3 TOÁN +TV PHÁP VÂN    GIÁ 100K  2B/TUẦN

12-  LỚP 3 TOÁN +TV TRUNG VĂN   GIÁ 150K 2B/TUẦN

13- LỚP   LỚP 2   TOÁN+TV  THANH NHÀN  GIÁ 100K 3B/TUẦN 

14-LỚP   3  TOÁN +TV  QUANG TRUNG HÀ ĐÔNG 200K  3B/TUẦN

15-LỚP 4  TOÁN  NGUYỄN CHÍ THẠNH   GIÁ 200K   3B/TUẦN 

16-LỚP 3 TOÁN +T.V MỸ ĐÌNH      GIÁ 200K  2B/TUẦN 

17-LỚP 2 TOÁN +TV   YÊN HÒA CẦU GIẤY   GIÁ 200K 2B/TUẦN 

18-LỚP 4 TOÁN +TV HỒ HOÀN KIẾM  GIÁ 200K   2B/TUẦN 

19 - LỚP 2 TOÁN+TV GIẢI PHÓNG      GIÁ 200K    3B/TUẦN 

20- LỚP 4 TOÁN THỤY KHUÊ    GIÁ 200K   3B/TUẦN

21- LỚP 1 TOÁN +TV NGÃ 3 THƯỜNG TIN GIÁ 200K  2B/TUẦN  DẠY ĐC THỨ 7 VÀ  CN

 

*LỚP BÊN ĐÔNG ANH ,GIA LÂM,SÓC SƠN TÂY BA VÌ... VÙNG CẬN TRUNG TÂM 

1-TOÁN LỚP 7 BỒ ĐỀ  LONG BIÊN    GIÁ  SV 100K    2B/TUẦN

2-TIẾNG ANH LỚP  5 NGUYỄN SƠN   GIÁ  100K 2B/TUẦN

3-LỚP 3 TOÁN+T V  PHÚ VIÊN BỒ ĐỀ    GIÁ 100K 3B/TUẦN

4-LỚP 4  TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ   GIÁ 100K 2B/TUẦN

5-TOÁN + VĂN + ANH LỚP 7  BỒ ĐỀ    GIÁ 200K 2B/TUẦN 3 THÀY CÔ 
 
6-TIẾNG ANH LỚP 4 ĐẶNG XÁ  GL  GIÁ  150K 2B/TUẦN
 
7-TIẾNG ANH LỚP 6 GẦN TIỂU HỌC VIỆT HƯNG    GIÁ 100K  2B/TUÂN
 
8-LÝ + HOÁ  LỚP 8 NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 100K 2B/TUẦN
 
9-TIẾNG ANH LỚP 5 ĐỨC GIANG  GIÁ 100K    2B/TUẦN
 
10-LỚP 1 TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ   GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
11- LỚP 3 TOÁN + TV NGUYỄN VĂN CỪ  GIÁ 100K 2B/TUẦN  
 
12-LỚP 3 TOÁN + TV GIA LÂM   GIÁ 200K 2B/TUẦN  
 
13- LỚP 1 LUYỆN CHỮ NGỌC LÂM  GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
14  TIẾNG ANH  LỚP 6 HOA LÂM    GIÁ 200K  2B/TUẦN 
 
15- TOÁN 8 CỔ BI  GIA LÂM GIÁ 200K 2B/TUẦN 
 
16- LỚP 1 TOÁN +TV ECOPAT BÁT TRÀNG   GIÁ 100K 3B/TUẦN 
 
17-TOÁN +TV LỚP 2 BÁT TRÀNG  GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
18-TOÁN LỚP 7 NGỌC LÂM   GIÁ 100K 2B/TUẦN 
 
19-LÝ  LỚP 11 VIỆT HƯNG GIÁ 120K 2B/TUẦN 

*LỚP TIẾNG TRUNG,TIẾNG PHÁP,TIẾNG NHẬT,TIẾNG HÀN...TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.TIẾNG  ANH GIAO TIẾP THÁI THỊNH   GIÁ 350K  2B/TUẦN    2 NGƯỜI  HỌC 

2-TIẾNG PHÁP LỚP 10 TÔN ĐỨC THẮNG      GIÁ 200K  2B/TUẦN

5-TIẾNG ĐỨC LỚP 10 CẦU GIẤY   GIÁ  200K 2B/TUẦN

4-TIẾNG PHÁP LỚP 9 LÁNG HẠ    GIÁ 250K 2B/TUẦN

5-TIẾNG NHẬT LỚP 6 NGUYỄN THÁI HỌC    GIÁ 150K 2B/TUẦN 

6-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIMECITY MINH KHAI   GIÁ 250K 2B/TUẦN  DẠY CƠ BẢN 

7-TIẾNG ANH NHẬT  LỚP 6 CẦU GIẤY  GIÁ 250K 2B/TUẦN  

8-TIẾNG  NHẬT LỚP 8 TRẦN CUNG  GIÁ 150K 2B/TUẦN 

9-TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRUNG HOÀ NHÂN CHÍNH GIÁ 150K GV   

10-TIẾNG NHẬT LỚP 4 LỚP 5  LÝ NAM ĐẾ  GIÁ 200K  1B/TUẦN 

11-TIẾNG ĐỨC VIỆN 108 HK  CHƯA BIẾT GÌ GIÁ 200K 2B/TUẦN

12-TIẾNG NGA LỚP 9 KHƯƠNG TRUNG GIÁ 200K 2B/TUẦN 

*LỚP NĂNG KHIẾU+TIN HỌC +ĐÀN NHẠC+HỘI HOẠ...

1 -VẼ  LỚP 5 NGUYÊN HỒNG    GIÁ 200K 2B/TUẦN   

2- ĐÀN PIANO LỚP 12 VŨ TRỌNG PHỤNG   GIÁ 0K  2B/TUẦN

3-ĐÀN  PIANO  LỚP 3 GIẢNG VÕ  GIÁ 300K  2B/TUẦN

4-ĐÀN OCGAN LỚP 3 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG   GIÁ  150K  2B/TUẦN

5-ĐÀN OCGAN LỚP 5 ĐỊNH CÔNG    GIÁ  150K  2B/TUẦN 

6- ĐÀN OCGAR MỖ LAO  GIÁ 150K 2B/TUẦN

 

 

TẤT CẢ CÁC LỚP LÀ XẾP LỊCH ĐI DẠY NGAY

(Có nhân viên của văn phòng đưa các bạn đến gặp gia đình buổi đầu tiên )

Văn phòng tiếp khách: số nhà 2 ngõ 337 Cầu Giấy HÀ NỘI

(Văn Phòng  Cách Ngõ 10m Cạnh Siêu Thị Điện Máy TopCare)

Nếu có thời gian bạn hãy đến tại văn phòng để được tư vấn và tìm được Gia Sư tốt nhất cho
mình

Chủ nhiệm CLB  Cô :HƯƠNG

ĐT:04.66834158 DĐ: 0937 508 586 - 09765.3.6789

Gmail: giasusupham86@gmail.com

Yahoo: giasusupham86 online 24/24

**Còn rất nhiều lớp mới Văn phòng chưa kịp đăng ,Các bạn hãy trực tiếp qua văn chọn lớp cho phù hợp **

Văn phòng tiếp khách: Số nhà 2 ngõ 337 CẦU GIẤY HN
Trụ sở:Toà nhà 337 Cầu Giấy HN
Điện thoại: 04 66834 158
Hotline: 0937 508 586 (CÔ HƯƠNG)

Website: http://giasusuphamgioi.com

Tags: dạy học tại nhà ; dạy kèm ; dạy thêm ; daykem ; gia sư ; gia sư hà nội ; gia su ha noi ; gia sư sư phạm ; ha noi gia su ; trung tâm gia sư ; gia sư sư giỏi ; hội gia sư ; tìm gia sư ; timgiasu ; dạy học tại nhà ; day hoc tai nha ; dayhoctainha ; dạy kèm toán ; daykemtoan ; day kem toan : gia su tai ha noi ; hoi gia su ha noi ; gia su day kem tai ha noi ; dich vu gia su ha noi ; gia su ha noi day kem tai ha noi ; sinh vien day kem o nha ha noi ; gia sư tại nhà hà nội ; gia su cap 3 ; gia su cap 2 ; gia su cap 1 ; Trung tam gia su ; Gia su su pham ; Gia sư tiếng Trung  ; Gia sư tiếng Nhật ; gia sư tiếng anh  ; gia sư chuyên luyện chữ ; Gia sư tiểu học ; tìm việc làm gia sư tại hà nội